Filosofiske Saloner på Vesterbro

24 feb 2015 kl. 20:00 - 22:00

Gl. Gethsemane kirke, Dannebrogsgade 53, 1660 Kbh V


FILOSOFISK SALON PÅ VESTERBRO - NY SÆSON..........

I antikken regnede man BESINDIGHED, retfærdighed og mod for at være nogle af de vigtigste anlæg i mennesket. De tre kardinaldyder er alle handlingsorienterede, men hvordan handler vi på dem i dag......det skal vi tale om i vinterens/forårets Filosofiske Saloner og vi begynder med BESINDIGHED, der i vores senmoderne tid er en mangelvare.

Vi taler før vi tænker og vi handler før vi tænker.....sund fornuft, handlingens visdom og praktisk livskunst er trængt tilbage til fordel for flygtighed, hurtighed og det moderne menneskes optagethed af NUet.......men ender vi ikke som fladpandede braldrerøve, hvis ikke vi BESINDER os....? Reducerer vi ikke os selv, hvis vi aldrig stopper op og BESINDER os, men bare springer virkeligheds forhindringer over? Kan vi bevare kontakten med os selv og vores liv....leve bevidst, hvis ikke vi har BESINDIGHEDEN med som betingelse.....? Hvad siger Aristoteles? Hvad siger Kant? Hvad siger Spinoza? Hvad siger du?

Det skal salonen handle om BESINDIGHED, når vi åbner for tredje sæson Filosofiske Salon på Vesterbro den 24. febr. kl. 20-22 i Den Gamle Gethsemane Kirke, Dannebrogsgade 53, Vesterbro

Billet

Salg lukket