​Fjordtalk: Fornemmelse for fjorden - en samtale med Niels Vinther

26 apr 2018 kl. 19:00 - 20:30

Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris


En fjordtalk er en snak om ”menneske og fjord”, som også er navnet på Frederikssund Museums permanente udstilling. Gennem samtale vil vi komme tættere på forholdet mel-lem de to, når vi inviterer publikum indenfor til en aften kendetegnet ved interesse, passion og drivkraft.

For omkring 10 år siden – før det blev ulovligt at blusse ål i fjorden – er Niels på en af sine sidste ture med ålejern og blusselygte i den fladbundede pram, som han selv har bygget. I mere end et halvt århundrede er han taget på disse ture i fjordens nattemørke. I ny og næ træder han ud i vandet og bevæger sig i takt med naturen, hvor ålene uforstyrret af hans bevægelser færdes i søgen efter føde. For første gang møder han i vandkanten denne sommernat en betjent. ”Hvad laver du?” spørger betjenten. Niels fortæller, at han er i gang med at fange ål. Betjenten ser på blusselygten og siger: ”Vi har fået flere indberetninger om noget ufo-lignede ved fjordkanten”.

Fjordens rolle som afgørende fødekilde er i dag et historisk fænomen, hvor flere har et mere lystpræget og rekreativt forhold til fjorden. Niels’ sidste tur på fjorden, der som han selv beskriver, fungerede meditativt for ham, var også mere præget af lyst end nød. Allige-vel oplever han, at der er opstået en splittelse mellem menneske og historie i naturen om-kring fjorden.

Frederikssund er både som by og område kendetegnet ved fjorden, der gennem historien har haft en afgørende rolle for livet omkring den. Med denne fjordtalk vil vi med afsæt Ni-els’ konkrete levede erfaringer søge at kredse ind på den (fjord-)historie, som risikerer at gå tabt, hvis vi ikke aktivt fortæller historien om menneske og fjord.

Niels Vinther er forhenværende bådebygger og skibstømrer, uddannet ved A/S Frederikssund Skibsværft i 1963. Han har det meste af din barndom og hele sit voksne liv levet i tæt relation til fjorden i Frederikssund.

Fjordtalk - Niels Vinther

Salg lukket