Folkemødet: Faggrænser begrænser!

15 jun 2018 kl. 17:15 - 18:30

DACs telt på Folkemødet – F22 (Bibliotekshaven), Strandvejen 14, 3770 Allinge


Faggrænser Begrænser!

Arkitekter og ingeniører samarbejder. Starter tværfaglighed på studiet? Kan vi gøre det bedre?

Arkitekter og ingeniører finder sammen ude i virksomhederne, udvikler nye samarbejdsformer. I byggeprocesserne og på arbejdsmarkedet udvikler vi nye samarbejdsformer. Nogen oplever at fagtraditioner og gamle metoder begrænser os, mens verden buldrer frem. Er vejen frem mere samskabelse og tværfaglig revolution? Starter tværfagligheden på studierne? Hvordan arbejder iværksætteren med faggrænser? Hvad ønsker en iværksætter sig af uddannelsessystemet? Hvilke redskaber skal man bringe i spil for at gøre de kommende professionelle i stand til at bryde faggrænser? Hvad får studerende ud af at blive stærkere til at arbejde på tværs af fagligheder? Hvad får vi alle sammen ud af det?

Deltagere:
Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor Designskolen Kolding
Jens Lillebæk, Chief Advisor Sweco
Jeppe Madsen, Divisions Direktør Sweco Miljø
Kasper Hultin, Iværksætter
Direktør fra Siemens

Faggrænser begrænser!

Salg lukket