Foredrag - Dodo Lindemann

04 apr 2018 kl. 19:30 - 22:00

Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus


Foredrag/demonstration: En aften i hændernes univers.

Jeg opfatter hænderne som en nøgle til at forstå vores væren i verden. Dette vil være omdrejningspunktet for aftenen. Jeg vil vise hvordan en enkelt streg - tegning af din hånd - kan fortælle en hel del om hvad du står i lige nu og hvilke udfordringer, der synes at ligge foran dine fødder, her og nu. Tegningen, som kaldes en blindtegning, er et billede på, hvordan din energi og din situation er her og nu. Læsning af en sådan tegning er således en unik tilgang til at tage den energimæssige “temperatur” på. Se på tegningen og se hvor dine styrker er lige nu, se hvor dine evt. Ubalancer er, med andre ord se hvordan kan du bedst udvikle dig. Det tager mere end et par timer at lære og mestre dette, men du vil denne aften få en god fornemmelse for hvad det drejer sig om, og kan tage det med dig og bruge det i det små. Jeg holder et lille oplæg om hænder og blindtegninger. Derefter demonstrerer jeg tydning af blindtegninger blandt publikum.
Billetbestilling: www.billetto.dk.
Billetsalget starter 15. december 2017 kl. 08.00
Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
www.dodokiro.dk

Billet

Salg lukket