Foredrag: Fra færge til restaurationsskib

01 aug 2018 kl. 19:00 - 22:15

Havneplads, 4850 Stubbekøbing, Danmark, Havneplads, 4850 Stubbekøbing

Onsdag den 1. august er der foredrag Fra færge til restaurationsskib, et helt særligt arrangement, som vi har glædet os til at præsentere jer for. Vi har indbudt Niels Pedersen, som i dag ejer MF Grønsund, færgen som for år tilbage sejlede på Bogø-Stubbekøbing overfarten. Mange kan sikkert huske, da færgen sejlede her og blev brugt bl.a. ved de meget omtalte "svøm en færge"-events. Det er således ren nostalgi, når Niels Pedersen, fortæller om hans oplevelser med skibet, ændringen til restaurationsskib, og hvad han ellers har haft af sorger og glæder i den forbindelse. Samtidig har Niels den fantastiske evne at kunne spille på harmonika, så undervejs og ind i mellem, vil han også spille nogle numre på den.

Vi sejler fra Stubbekøbing Havn kl. 19.00 og fra Bogø Havn kl. 19.15. Sejladsen varer ca. 3 timer. Drikkevarer må ikke medbringes men kan købes ombord.

Vil du vide mere om Færgen Ida og Idas Venner så besøg www.idasvenner.dk

-----------------

UK: Wednesday 1st of August we present the lecture (in Danish) From ferry to restaurant ship, a very special event that we are pleased to introduce to you. We have invited Niels Pedersen, who today owns MF Grønsund, the ferry that used to sail on the Bogø-Stubbekøbing crossing. Many probably remember when the ferry sailed here and was used, among other things, for the famous "swim a ferry" events. It is thus pure nostalgia, when Niels Pedersen, tells of his experiences with the ship, the change to the restaurant ship, and what he has otherwise had of sorrow and pleasure in that regard. At the same time, Niels has the fantastic ability to play the accordion, and he will also play some songs for us.

Departure Stubbekøbing 19.00 and Bogø 19.15 - duration approx. 3 hours. Beverages can not be brought but can be bought on board.

-----------------

DE: Mittwoch 1. August präsentieren wir den Vortrag (auf Dänisch) Von Fähre zum Restaurantschiff, ein ganz besonderes Ereignis, das wir Ihnen gerne vorstellen. Wir haben Niels Pedersen eingeladen, der heute MF Grønsund gehört, die Fähre, die früher auf der Strecke Bogø-Stubbekøbing verkehrte. Viele erinnern sich wahrscheinlich, als die Fähre hierher fuhr und unter anderem für die berühmten " schwimme eine Fähre"-Events genutzt wurde. Es ist also reine Nostalgie, wenn Niels Pedersen von seinen Erfahrungen mit dem Schiff, dem Wechsel zum Restaurantschiff und dem, was er sonst in dieser Hinsicht von Leid und Vergnügen hatte, erzählt. Gleichzeitig hat Niels die fantastische Fähigkeit, Akkordeon zu spielen, und er wird auch einige Lieder für uns spielen.

Abfahrt Stubbekøbing 19.00 und Bogø 19.15 - Dauer ungefähr drei Stunden. Getränke können nicht mitgebracht werden, können aber an Bord gekauft werden.

Foredrag: Fra færge til...

Salg lukket