Foredrag: Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser 1905-1975

27 feb 2020 kl. 15:30 - 17:00

Københavns Stadsarkiv, Rådhuspladsen 1, 1599 København

I 1905 blev der i alle landets kommuner oprettet værgeråd – fra 1933 til 1976 kaldet børneværn. De skulle føre tilsyn med børn, give forældre advarsler og kunne i sidste instans tvangsfjerne barnet. Men hvordan sikrede børneværnet sig, at deres ofte gennemgribende beslutninger skete på veloplyst grundlag? Langt de fleste anbringelsessager var kendetegnet ved at befinde sig i en gråzone, hvor der ikke var tale om brutale mishandlingssager. Så hvordan blev disse ’gråzonesager’ til anbringelsessager? Eftermiddagens foredragsholder er historiker og ph.d. Cecilie Bjerre.

Bliver foredraget udsolgt, flyttes det til et større lokale, hvis der er mange tilmeldinger på ventelisten.