spring til hovedindhold

Event afsluttet - Gik du glip af denne event?

Tjek disse håndplukkede kommende ud!For detaljer om tidligere event, bare rul ned.
Indlæser.....
 
 
Nærliggende begivenheder
Indlæser.....
 
 
Events fra samme kategori
Indlæser.....
 
 
Lignende oplevelser

Forest Stages

Få billetter tilbage
Afholdt event

Forest Stages

Fra DKK 100,00

Sted

Dato

04 maj 2024 kl. 16:00 - 17:45
Billetto Peace of Mind
Du kan trygt booke hos os: Billetto garanterer refundering via tilbagebetaling for aflyste events. Læs mere

Beskrivelse

-ENGLISH below-

Forest Stages er en performance, en udveksling og en dans med en skov, hvor temaet rødder udforskes fra et botanisk såvel som poetisk perspektiv.

Hvad viser rødder os om sammenhængen mellem vores fortid, nutid og fremtid?

Hvad opstår der, når vi rodfæster os sammen?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Institute of Interconnected Realities (I-IR) udforsker i deres nye værk, som får premiere d. 4. maj i en skov i Vindebæk nær Hårbølle, på Møn.

I Forest Stages tages publikum med på en poetisk rejse, der engagerer sanserne og vækker vores fantasi. Performancen er tænkt som en sammenkomst, et møde med et sted og det liv, der eksisterer der. Det hele starter med en gåtur, hvor publikum ledes gennem landskabet, før de introduceres til skoven og en verden af bevægelse, dragende lyde og flerstemmede fortællinger. Ligesom skovens rødder synes disse elementer at sno sig om hinanden i komplekse mønstre og sammenfald. Resultatet er en næsten ubegribelig helhed, hvor kunst og natur smelter sammen til en intim og til tider overraskende oplevelse.

I skoven vandrer fantasien frit og fremkalder scener fra tidligere eller fremtidige liv. Verdener opstår mellem træerne, nogle gange virkelige, andre gange fiktive, nogle gange helt tæt på og hørbare, andre gange som en fjern hvisken. Det, der manifesteres, er en refleksion af vores indre og ydre universer, karakterer og historier fra det felt, der udgør vores kollektive underbevidsthed. Denne lille skov låner sig selv som vært for disse spøgelsesfigurer, for det gamle, det skyggede, det halvt formede og det ukendte.

Efter performancen ledes publikum tilbage til startstedet, hvor de tilbydes et let måltid (inkluderet i billetprisen), mens indtrykkene fra skoven får lov til at synke ind.

OBS! Da meste af begivenheden finder sted udendørs, anbefales publikum at tage egnet sko og tøj på.

Datoer
4. maj kl. 16.00
5. maj kl. 10.00
29. juni kl. 16.00
30. juni kl. 10.00
24. august kl. 16.00
25. august kl. 10.00

Varighed: 1 time og 45 min. + et let måltid og samlingstid efterfølgende (valgfrit og inkluderet i billetten)

Spillested
Mødestedet er Slotshavevej 22, 4792 Askeby
Der er mulighed for parkering.
Herfra går vi til en nærliggende skov.
Det er desværre ikke muligt at benytte kørestol. For andre spørgsmål om adgang, hindringer og muligheder, kontakt os.

Billetpriser
I forsalg: Voksen 150,- / ung u. 25 år 100,-
Ved min. 6 unge u. 25 år kun 40 kr. pr. billet
Let måltid er inkluderet i billetten

Alder: 15+

Kreditering

Idé og iscenesættelse: Jonathan Bonnici, Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg

Performere: Jonathan Bonnici, Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Kitt Johnson, Paolo de Venecia Gile

Lyddesigner: SANTI RZR

Kostumedesigner: Maria Folkmann Ipsen

Scenograf og dramaturgisk konsulent: Balz Isler

Grafiker: Sam Moore

Foto og video: Thomas Hyttel

Kok: Line Bangsbo

Producent: Carlos Calvo

Forest Stages co-produceres med Pavillon K

Støttet af Statens Kunstfond, Skuespillerforbundet og William Demant Fonden.

Tak: Andelsforeningen Slotshavevej 22, Aaben Dans

Om I—IR
Institute of Interconnected Realities (I—IR) er en kunstnersammenslutning initieret af koreograferne og de kunstneriske ledere Ida-Elisabeth Larsen og Marie-Louise Stentebjerg samt skuespiller Jonathan Bonnici i 2021 (nu associeret kunstner). Sammen med en større gruppe af associerede kunstnere har I-IR skabt koreografisk arbejde, der har været præsenteret på scener, gallerier og site-specifikt i Danmark og internationalt siden 2019.

Forest Stages er en del af en igangværende research af I-IR om Sted og ‘steds-tænkning’. Disse temaer tilgås både fra et økologisk og et kropsligt perspektiv i en undersøgelse af, hvordan deres betydninger udvider vores forståelse af koreografi og dets traditioner.

ENGLISH:

Forest Stages is a performance, an exchange and a dance with a forest, where the theme of roots is explored from a botanical as well as a poetic perspective.

What do roots show us about the connection between our past, present and future?

What happens when we root together?

These are some of the questions that the Institute of Interconnected Realities (I-IR) explores in their new work, which will premiere on 4 May in a forest in Vindebæk near Hårbølle, on Møn.

In Forest Stages, the audience is taken on a poetic journey that engages the senses and awakens our imagination. The performance is intended as a gathering, an encounter with a piece of land and the life that exists there. It all starts with a walk where the audience is led through the landscape before being introduced to the forest and a world of movement, enticing sounds and multi-voiced narratives (accessible for non-Danish speakers). Like the roots of the forest, these elements seem to twist around each other in complex patterns and coincidences. The result is an almost incomprehensible whole, where art and nature merge into an intimate and sometimes surprising experience.

In the forest, the imagination wanders freely, conjuring up scenes from past or future lives. Worlds emerge between the trees, sometimes real, sometimes fictional, sometimes close and audible, other times a distant whisper. What manifests is a reflection of our inner and outer universes, characters and stories from the field that makes up our collective subconscious. This little forest lends itself as host to these ghostly figures, to the old, the shadowed, the half-formed and the unknown.

After the performance, the audience is led back to the starting point, where they are offered a light meal (included in the ticket price), while the impressions from the forest are allowed to sink in.

ATTENTION! Most of the event takes place outdoors, including walking and/or sitting in the forest, so please dress accordingly.

Dates
May 4th 4:00pm
May 5th 10:00am
June 29th 4:00pm
June 30th 10:00am
August 24th 4:00pm
August 25th 10:00am

Duration: 1 hour 45 min. + optional light meal and gathering time (included in the ticket)

Location
Meeting point: Slotshavevej 22, 4792 Askeby
Parking space available
From meeting point we will walk to a nearby forest. 
No wheelchair accessibility. For other physical challenges please check with us.

Ticket prices
Presale: Adult 150,- / Young under 25 100,-
Group discount for min 6 persons under 25 – only 40,- per ticket
Light meal included in the ticket.

Audience age: 15+

About I—IR
Institute of Interconnected Realities (I—IR) is an artistic plarform initiated by choreographers and artistic directors Ida-Elisabeth Larsen and Marie-Louise Stentebjerg and actor and writer Jonathan Bonnici in 2021 (now associate artist). Together with a larger group of associated artists, the I-IR has created choreographic work which has been presented on stages, galleries and site-specific around Denmark and abroad since 2019.

Forest Stages is part of ongoing research by I-IR on place and 'place-thinking'. These themes are approached from both an ecological and a bodily perspective in an examination of how their meanings expand our understanding of choreography and its traditions.

Arrangør

Pavillon K - Vordingborgs nye center for scenekunst og kultur

Lokation

Slotshavevej 22, 4792 Askeby

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .