Fremvirkes Akademi 5: Pædagogisk filosofi

25 nov 2019 kl. 17:00 - 20:00

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København

Fra Grundtvig til politisk aktivisme

Hvordan får mennesker magt over deres eget liv i det samfund, de lever i, og hvordan bliver de myndige borgere, der kan tage ansvar for samfundet?

Grundtvig var en af de første i verden, der udforskede spørgsmålet, og hans svar var: folkehøjskoler! Almuen skulle på folkehøjskole, så de kunne blive myndige borgere.

I dag står vi over for store samfundsforandringer, og vi er alle i fare for at blive en ny, digital almue. Hvordan fungerer den empowerment, der skal til, for at vi kan blive aktive og myndige borgere også i fremtiden?

Der er tre store pædagogiske filosoffer, som alle har svar på dette: Grundtvig, Dewey og Freire. Kom og hør, hvad de har at byde på, og hvordan vi bliver myndige borgere i vores tid.

Du kan se alle datoer og indhold for de enkelte aftner i Fremvirkes Akademi ved at klikke på Fremvirke ovenfor eller her: http://fremvirke.dk/arrangemen....