Fremvirkes Akademi 6: Dannelseskompasset

07 okt 2019 kl. 17:00 - 20:00

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København

Hvordan hænger dit liv sammen med kulturen omkring dig?

Vores kultur og alt, hvad den indeholder, bliver stadig mere kompleks. Dvs. der bliver både større diversitet og større specialisering.

For at vi kan forholde os til det som mennesker, hjælper det at kunne se kulturen som en helhed. Det er komplekst i sig selv, og bliver stadig mere uoverskueligt i takt med, at kulturens kompleksitet stiger.

Med dannelseskompasset har vi delt kulturen op i 7 store domæner: produktion, teknologi, videnskab, etik, narrativer, æstetik og magt. Kompasset giver os mulighed for at se, hvordan de påvirker hinanden, og hvordan vi kan navigere tidens udfordringer i takt med, at kompleksiteten stiger.

Lyder det abstrakt og komplekst? – Tilmeld dig akademiet, og få Dannelseskompasset præsenteret i sin helhed, så kommer det hele til at stå klart frem i håndterbar sammenhæng.

Du kan se alle datoer og indhold for de enkelte aftner i Fremvirkes Akademi ved at klikke på Fremvirke ovenfor eller her: http://fremvirke.dk/arrangemen....