Fyraftensmøde: Vandrammedirektivet og klimaudfordringer

24 okt 2016 kl. 17:00 - 18:30

Auditorium Landskab, 2. sal, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg


Bjarke Stoltze Kaspersen fortæller om resultaterne i hans ph.d. afhandling: The EU Water Framework Directive- Action Programmes and Climate Change Challenges.

Billet

Salg lukket