Gammel i København. Ældreliv og livsvilkår 1900-2019

14 nov 2019 kl. 14:00 - 17:00

Hovedkassen, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen, 1, 1599 København V

Fire fagfolk fortæller om ældres vilkår før og nu. Foredragene tager blandt andet udgangspunkt i arkivalier fra Københavns Stadsarkivs samlinger. Men vi skal også høre om vore dages borgerinddragende aktiviteter for ældre på arkivet.

PROGRAM

Fhv. arkivar, ph.d. Nete Balslev Wingender: Uden værdig levevis – ingen alderdomsydelse. Alderdomsforsorg i København 1891-1961

Arkivar, ph.d. Anders Møller: Hvor har alderdommen hjemme? Tre boligformer for gamle mennesker i København 1900-1960

Post.doc., ph.d. Amy Clotworthy: Livskvalitet og digital dannelse. Ældres frivillige arbejde på arkivet

Facilitator, cand.scient.anth. Britt Boesen: Den personlige fortælling skaber fællesfølelse. Arkivet som facilitator for den fortalte og nedskrevne erindring

Der serveres kaffe og kage i pausen.