Garnisonsbyen, København i midten af 1700 tallet

29 apr 2018 kl. 13:00 - 15:00

Skulptur Hyldemor, Kultorvet , 1175 København


I midten af 1700 tallet var der indkvarteret omkring 7000 udenlandske soldater i København, i privat kantonnement.

På denne byvandring opsøger vi bl.a. de gamle voldanlæg, og fortæller historien de 'hvervede' soldater, der nidkært bevogtede byens volde og patruljerede byens gader.

I Enevældens København i midten af 1700 tallet var der indlogeret omkring 7000 soldater i København. ”Kasserne” var et meget nyt og fremmet begreb, derfor var langt de fleste soldater indlogeret på tarvelige 'soldaterværelser' på utætte kvistværelser, eller fugtige kældre rundt omkring i byen. Soldaterne var som hovedregel hvervede soldater med udenlandsk baggrund. Det militære kommando sprog var tysk. Der var en råben og skrigen i de københavnske gader, og borgerne havde et anstrengt forhold til kongens soldater, der nok heller ikke altid var lige disciplinerede, sammenstød hørte til hverdagen.

Soldaterne bevogtede voldene og byportene og patruljerede i øvrigt gaderne hyppigt for at vise borgerne hvem der bestemte i Danmark.

Fra Kultorvet går vi mod resterne af voldanlægget som bl.a. er gemt i Østre Anlæg. Bagved dette ligger Nyboder, hvor kongens anden store arbejdsgruppe holdt til, nemlig bådsmændene, som arbejdede på kongens skibsværft i fredstid og udgjorde hovedbemandingen af skibene når krigen truede. Til disse havde københavnerne et mere elskværdigt forhold, men også disse levede under særlige vilkår, med specielle regler og privilegier. Der var et helt særligt liv i Nyboder, med egne helte og dagligdagsrutiner man ikke så andre steder i byen.

Mødested Kultorvet (ved Hyldemor skulptur)

Billet

Salg lukket