Generalforsamling

Bag Haverne 1, 4600 Køge
19 maj 2021 kl. 19:30 - 22:00

Dagsorden for generalforsamling i Køge Byarkivs Venner

onsdag den 19. maj 2021 kl.19.30

Generalforsamlingen afholdes igen i år på Teaterbygningen i Køge med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent         

2) Formandens beretning v/formand Ole Struer

3) Regnskab for Køge Byarkivs Venner v/kasserer Marianne Iversen

4) Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret

                      

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Marianne Iversen er villig til genvalg
Vibeke Krogsgaard er villig til genvalg
Inge Feigh er villig til genvalg                 

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer                                           
Trine Klockmann er villig til genvalg
Malene Erkmann er villig til genvalg

7) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Lene Brysting Renault

8) Evt. indstilling af medlem til Køge-Fondens bestyrelse      

9) Indkomne forslag

10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år     

11) Eventuelt

Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the samt kage.
Efter den ordinære generalforsamlingen vil Byarkivet vise en film fra arkivet. 

Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke