Giv Klimaet Lov: Borgermøde i Viborg om fremtidens klimapolitik

23 apr 2019 kl. 19:00 - 21:15

Viborg Gymnasium & HF, Sportshallen, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg

Giv Klimaet Lov: Borgermøde om fremtidens klimapolitik 

Danmark skal have en ny klimalov – og danskerne skal hjælpe med at skabe den.

Derfor sætter regeringen gang i en stor høring af danskerne. Vi opfordrer alle, som har gode ideer til fremtidens klimapolitik, til at bidrage.

Fordi klimaforandringerne er vores fælles ansvar, og i Danmark er vi ambitiøse omkring løsningerne.

Her på siden kan du tilmelde dig borgermødet i Viborg, hvor du har mulighed for at mødes med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt, centrale politikere, eksperter og meningsdannere for at fortsætte debatten om, hvordan vi i Danmark skal løse klimaudfordringen. 

På kampagnesiden www.givklimaetlov.dk kan danskerne komme med deres bidrag digitalt, og sammen med borgermødet i Vordingborg og et borgermøde i Viborg, vil de mange bidrag danne udgangspunktet for en den store folkehøring, der afholdes i efteråret 2019.

Resultatet af dette arbejde vil være fundamentet for udformningen af forslaget til Danmarks nye klimalov, som efterfølgende vil blive fremsat i Folketinget.

Indhold for borgermødet 

  • Velkomst v. Gertrud Højlund, Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt & borgmester Ulrik Wilbek
  • Oplæg 1 v. Jacob Krog Søbygaard fra Klimarådet, efterfølgende diskussion ved bordene og opsamling
  • Oplæg 2 v. Nikolaj Bang Høfler fra Ungeklimarådet, efterfølgende diskussion ved bordene og opsamling
  • Afrunding v. Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt

Mulighed for uformel snak med deltagere.

Sted:

Viborg Gymnasium & HF, Sportshallen

Skaldehøjvej 12

8800 ViborgTid:

Kl.19-21.15

Deltagelse:

Deltagelse er gratis. Der er et begrænset antal billetter.

Gratis

Gratis