"Giv slip - intet er under kontrol! At leve kraftfuldt & sårbart fra sin essens i livets store mysterie med et højere formål ". Foredrag om 12 meditative egenskaber for øget glæde, kærlighed, fred & frihed i nuet. Den 28. august kl. 19:00.

28 aug 2018 kl. 19:00 - 21:00

Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

Foredragsaften den 28. august kl. 19:00 med Meditation - Inspiration - Information:

Essensen af 25 års rejser og fordybelse i diverse visdomsretninger.

"Hvilende vågenhed, hjemme i essens. Hjertet åbner og healer hver en tråd i frygtens, smertens og afmagtens brynje. Glæde, fred og frihed i nuet".

Aftenen er bygget op omkring 12 meditative egenskaber, der er os iboende i vores essens som menneske, hvor mindfulness (det bevidste vidne-nærvær), er fundamentet.

Hør om hvordan disse egenskaber kan skabe værdifuld forvandling med øget livskvalitet og livsfylde , nærvær, glæde, kærlighed og fred på arbejdspladser, i parforhold, familier og for den der søger sin sande vej i livet mod et højere livsformål.

De 12 egenskaber er essensen af 25 års personlig, faglig og spirituel fordybelse indenfor bl.a. zen- og tibetansk buddhisme, naturmeditation, nordamerikansk indiansk livsvisdom, udviklingspsykolgi og dannelsesfilosofi, samt min egen rejse igennem panikangst, depression, stress og kroniske smerter og den læring og frisættelse der ligger heri .

De 12 egenskaber er desuden essensen af 20 års professionelt samarbejde med bl.a. udsatte unge, lederudvikling i alt fra NGO organisationer til landets største virksomheder, personale og elever på skoler og institutioner, professionelle sportsfolk, samt personale og ikke mindst de mange patienter på Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital, der deltog på vores internationale forskningsprojekter der forløb over flere år.

Aftenen består udover oplæg om egenskaber, af forskellige mindfulness øvelser og meditationer der kultiverer hjertebevidsthed og healende sindstilstande og peger ind i den stille værens essens vi dybest set kommer fra, og som vi dybest set er som menneske med sind, krop, sjæl og ånd.

De 12 egenskaber - kort beskrevet:

1. Mindfulness (bevidst vidne-nærvær)
2. Munterhed (glæd, humor & lethed)
3. Metta (Mildhed, medfølelse & kærlig-venlighed)
4. Mod (sårbarhed, vilje & styrke)
5. Dedikation (passion & omhyggelighed)
6. Hengivelse (accept & overgivelse)
7. Sandhed (integritet & livsværdier)
8. Kreativitet (skaberkraft & indstrømning)
9. Tilgivelse (frisættelse & fred)
10. Taknemmelighed (samhørighed & ærefrygt)
11. Urkraft, (natur, vildskab & visdom).
12. At være til tjeneste (generøsitet, mission & højere livsformål)

Information om kurser & uddannelser mm.:

Efter den første del af aftenen fra kl. 19:00-20:30 med meditationer, øvelser og oplæg, er man velkommen til at blive længere og få information om kommende kurser, forløb, retræter og forskellige uddannelser, der alle indeholder elementer fra de 12 meditative egenskaber.

Hør om bl.a.:

MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.
Åbne aftener og forløb i Meditation & Essens.
3 og 5 dages (evt. 7 dages i 2019) stilhedsretreats.
Mandens Vej - forløb for mænd.
Naturmeditation - kurser & retræter. 

- Leaderskab fra essens, essensen i lederskab. Nyt format.
- Det højere livsformåls ædle vej. Nyt format.
- Spaceholder programmet. Nyt format.
- Den Spirituelle Krigers vej. Nyt format.
- Hjemme i Essens. Nyt format.
- Det hele hjerte & indre frihed i nuet. Nyt format.
- Skolen for De 4 retninger. Nyt format.

instruktøruddannelse i meditation & mindfulness. Nyt format fra 2019.

- Mindfulness Instruktør & Stress Coach Efteruddannelse. Nyt format fra 2019.
- Mindfulness Baseret Lederskab. Nyt format fra 2019.
- Stresscoach uddannelse. Nyt format fra 2019.
- Master uddannelse. Nyt format fra 2019.
- Årsforløb i mindfulness & meditation. Nyt format fra 2019.

UNDERVISER:

Heinrich Birk Johansen, Hovedunderviser & Indehaver.

Skolen for Integreret Meditation, Mindfulness, Natur & Essens.
og
Mandens Vej - Meditation, Indre Lederskab & Livsformål.

25 års egen erfaring og 15 års uddannelser indenfor mindfulness, meditation, yoga, psykologi og naturliv mm.

Siden 2010 forskningsunderviser i mindfulness & meditation på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.

FUNDAMENT:

Skolens fundament til meditativ træning og selvudvikling hviler på den grundindstilling, at det handler om at berige sit eget og andre menneskers liv og fællesskaber positivt.

Vi anskuer mindfulness & meditation som metoder til bl.a. selvberoelse og selvindsigt, men også som en måde at være vågen og fuldt tilstede på i hele sit liv, i en levende balance mellem værens- & handlekraft i hverdagen.

LÆS MERE OM UDVALGTE KOMMENDE AKTIVITETER:

http://www.heinrichjohansen.dk/kalender/

OBS!

Du bedes møde senest 10 minutter før start.

Dørene er åbne fra kl. 18:40.

Vel mødt :)

Four Strong Winds, Heinrich

OBS!

I tilfælde af udeblivelse refunderes billetten ikke.

Standardbillet

Salg lukket