"Giv slip - intet er under kontrol! Foredrag den 17. december i Gentofte.

17 dec 2018 kl. 18:00 - 19:45

Ved Slotshaven 3, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte

Giv slip - intet er under kontrol. At leve kraftfuldt & sårbart i livets store mysterie.

(OBS! Weekendkursus i Klampenborg den 26+27. januar 2019, bygget op over De 12 egenskaber. 
Læs evt. mere her: http://www.heinrichjohansen.dk...

Foredraget er bygget op omkring 12 meditative egenskaber, der er os iboende i vores essens som menneske, hvor mindfulness (bevidst vidne-nærvær), er fundamentet.


Hør om hvordan disse egenskaber kan skabe værdifuld forvandling med øget livskvalitet og livsfylde , nærvær, glæde, kærlighed, samhørighed og fred på arbejdspladser, i parforhold, familier og for den der søger sin sande vej i livet mod et højere formål.

De 12 Egenskaber er essensen af 25 års personlig, faglig og spirituel fordybelse indenfor bl.a. zen- og tibetansk buddhisme, naturmeditation, nordamerikansk indiansk livsvisdom, udviklingspsykolgi og dannelsesfilosofi, samt min egen rejse igennem panikangst, depression, stress og kroniske smerter og den læring og frisættelse der ligger heri .

De 12 Egenskaber er desuden essensen af 20 års professionelt samarbejde med bl.a. udsatte unge, lederudvikling i alt fra NGO organisationer til landets største virksomheder, personale og elever på skoler og institutioner, professionelle sportsfolk, samt personale og ikke mindst de mange patienter på Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital, der deltog på vores internationale forskningsprojekter der forløb over flere år.

Aftenen består udover oplæg om egenskaber, af forskellige mindfulness øvelser og meditationer der kultiverer hjertebevidsthed og healende sindstilstande og peger ind i den stille værens essens vi dybest set kommer fra, og som vi dybest set er som menneske med sind, krop, sjæl og ånd.

De 12 Egenskaber - kort beskrevet:

1. Mindfulness (bevidst vidne-nærvær)
2. Munterhed (glæd, humor & lethed)
3. Metta (Mildhed, medfølelse & kærlig-venlighed)
4. Mod (sårbarhed, vilje & styrke)
5. Dedikation (tålmodighed, passion & omhyggelighed)
6. Hengivelse (tillid, accept & overgivelse)
7. Værdighed (integritet & livsværdier)
8. Kreativitet (skaberkraft & indstrømning)
9. Tilgivelse (frisættelse & fred)
10. Taknemmelighed (fejring, samhørighed & ærefrygt)
11. Urkraft, (natur, vildskab & visdom).
12. At være til tjeneste (generøsitet, mission & højere livsformål)

INFORMATION OM KOMMENDE AKTIVITETER:

Efter den første del af aftenen fra kl. 18:30-20:00 med meditationer, øvelser og oplæg, er man velkommen til at blive længere og få information om kommende kurser, forløb, retræter og forskellige uddannelser der alle er bygget op omkring de 12 egenskaber.

Hør om bl.a.:

MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.
Åbne aftener i Meditation & Essens.
3 og 5 dages (evt. 7 dages i 2019) stilhedsretreats.
Mandens Vej - forløb for mænd.
Naturmeditation - kurser & retræter. 

- Leaderskab fra essens, essensen i lederskab. Nyt format.
- Det højere livsformåls ædle vej. Nyt format.
- Spaceholder programmet. Nyt format.
- Den Spirituelle Krigers vej. Nyt format.
- Hjemme i Essens. Nyt format.
- Det hele hjerte & indre frihed i nuet. Nyt format.
- Skolen for De 4 retninger. Nyt format.

instruktøruddannelse i meditation & mindfulness. Nyt format fra 2019.

- Mindfulness Instruktør & Stress Coach Efteruddannelse. Nyt format fra 2019.
- Mindfulness Baseret Lederskab. Nyt format fra 2019.
- Stresscoach uddannelse. Nyt format fra 2019.
- Master uddannelse. Nyt format fra 2019.
- Årsforløb i mindfulness & meditation. Nyt format fra 2019.

UNDERVISER:

Heinrich Birk Johansen, Hovedunderviser & Indehaver.

Skolen for Integreret Meditation, Mindfulness, Natur & Essens.
og
Mandens Vej - Meditation, Indre Lederskab & Livsformål.

25 års egen erfaring og 15 års uddannelser indenfor mindfulness, meditation, yoga, psykologi og naturliv mm.

Siden 2010 forskningsunderviser i mindfulness & meditation på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.


FUNDAMENT:

Skolens fundament til meditativ træning og selvudvikling hviler på den grundindstilling, at det handler om at berige sit eget og andre menneskers liv og fællesskaber positivt.

Vi anskuer mindfulness & meditation som metoder til bl.a. selvberoelse og selvindsigt, men også som en måde at være vågen og fuldt tilstede på i hele sit liv, i en levende balance mellem værens- & handlekraft i hverdagen.


LÆS MERE OM UDVALGTE KOMMENDE AKTIVITETER:

http://www.heinrichjohansen.dk/kalender/


OBS!

Du bedes møde senest 10 minutter før start da dørene låses kl. 18:00.

Dørene er åbne fra kl. 17:35.


PARKERING:

Der er ikke parkeringsmulighed på selve Avlsgården, så parkering finder sted på Vældegårdsvej, hvorfra du så går 75 meter ned af vejen "Ved Slotshaven" til indgangen til Bernstorff Slotshave hvor Avlsgården ligger.

Vel mødt :)

(OBS! I tilfælde af udeblivelse refunderes billetprisen ikke, ej heller kan billetten byttes til et andet arrangement, men man er naturligvis velkommen til at give sin plads til en anden).

Standardbillet

Salg lukket