Giv slip - intet er under kontrol! Foredrag i Århus den 5. marts 2019

05 mar 2019 kl. 19:00 - 20:45

Sjælerum, Mejlgade 95,4 , 8000 Århus C


Foredragsaften den 5. marts kl. 19:00 med Meditation - Inspiration - Information:

Essensen af 25 års rejser og fordybelse i diverse visdomsretninger.

Aftenen er bygget op omkring 12 meditative egenskaber, der er os iboende i vores essens som menneske, hvor mindfulness (det bevidste vidne-nærvær), er fundamentet.

De 12 egenskaber er essensen af 25 års personlig, faglig og spirituel fordybelse indenfor bl.a. zen- og tibetansk buddhisme, naturmeditation, nordamerikansk indiansk livsvisdom, udviklingspsykolgi og dannelsesfilosofi, samt min egen rejse igennem angst, depression, stress og kroniske smerter og den læring og frisættelse der ligger heri .

De 12 egenskaber er desuden essensen af 20 års professionelt samarbejde med bl.a. udsatte unge, lederudvikling i alt fra NGO organisationer til landets største virksomheder, personale og elever på skoler og institutioner, professionelle sportsfolk, samt personale og ikke mindst de mange patienter på Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital, der deltog på vores internationale forskningsprojekter der forløb over flere år.

Aftenen består udover oplæg om egenskaber, af forskellige mindfulness øvelser og meditationer med mere, der kultiverer hjertebevidsthed og healende sindstilstande og peger ind i den værens essens vi dybest set kommer fra, og som vi dybest set er som menneske med sind, krop, sjæl og ånd.

De 12 egenskaber - kort beskrevet:

1. Mindfulness (bevidst vidne-nærvær)
2. Munterhed (glæd, humor & lethed)
3. Metta (Mildhed, medfølelse & kærlig-venlighed)
4. Mod (sårbarhed, vilje & styrke)
5. Dedikation (passion & omhyggelighed)
6. Hengivelse (accept & overgivelse)
7. Sandhed (integritet & livsværdier)
8. Kreativitet (skaberkraft & indstrømning)
9. Tilgivelse (frisættelse & fred)
10. Taknemmelighed (samhørighed & ærefrygt)
11. Urkraft, (natur, vildskab & visdom).
12. At være til tjeneste (generøsitet, mission & højere livsformål)

Information om kurser & uddannelser mm.:

Efter den første del af aftenen fra kl. 19:00-20:30/45, med meditationer, øvelser og oplæg, er man velkommen til at blive længere og få information om kommende kurser, forløb, retræter og forskellige uddannelser, der alle indeholder elementer fra de 12 meditative egenskaber.

Hør om bl.a.:

MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.
Åbne aftener og forløb i Meditation & Essens.
4 og 5 dages retreats.
Mandens Vej - forløb for mænd.
Naturmeditation - kurser & retræter. Personlige Mentorlærer forløb. Nyt format fra efteråret 2018

- Leaderskab fra essens, essensen i lederskab. Nyt format.
- Det højere livsformåls ædle vej. Nyt format.
- Spaceholder programmet. Nyt format.
- Den Spirituelle Krigers vej. Nyt format.
- Hjemme i Essens. Nyt format.
- Det hele hjerte & indre frihed i nuet. Nyt format.

- Instruktøruddannelser i meditation & mindfulness. Nyt format fra 2019.

- Mindfulness Instruktør & Stress Coach Efteruddannelse. Nyt format fra 2019.
- Mindfulness Baseret Lederskab. Nyt format fra 2019.
- Stresscoach uddannelse. Nyt format fra 2019.
- Master uddannelse. Nyt format fra 2019.
- Grunduddannelse / årsforløb i mindfulness & meditation. Nyt format fra 2019.

UNDERVISER:

Heinrich Birk Johansen, Hovedunderviser & Indehaver.

Skolen for Integreret Meditation, Mindfulness, Natur & Essens.
og
Mandens Vej - Meditation, Indre Lederskab & Livsformål.

25 års egen erfaring og 15 års uddannelser indenfor mindfulness, meditation, yoga, psykologi og naturliv mm.

Siden 2010 forskningsunderviser i mindfulness & meditation på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.


LÆS MERE OM UDVALGTE KOMMENDE AKTIVITETER:

http://www.heinrichjohansen.dk/kalender/

OBS!

Du bedes møde senest 10 minutter før start.

Dørene er åbne fra kl. 18:40.

Vel mødt :)

Four Strong Winds, Heinrich


(OBS! I tilfælde af udeblivelse refunderes billetprisen ikke, ej heller kan billetten byttes til et andet arrangement, men man er naturligvis velkommen til at give sin plads til en anden).

Standardbillet

DKK 150,00