Gobelinerne i Riddersalen på Christiansborg - en guided tur

17 apr 2018 kl. 16:30 - 18:00

De Kongelige Repræsentationslokaler, Prins Jørgens Gaard, 1218 København


I Riddersalen på Christiansborg hænger der 17 farvestrålende gobeliner, der fortæller Danmarks historie fra vikingetiden til år 2000. Gobelinerne er befolket med personligheder der har sat deres aftryk i Danmark og resten af verdenen.

Hør historien, om historien, når KulturenNu inviterer på en omvisning i hjertet på Christiansborg, i den 40 meter lange Riddersal.

Omvisningen er et særarrangement, der foretages af en guide fra Nationalmuseet.

I de 17 gobeliner fortæller Bjørn Nørgaard Danmarks- og Verdenshistorie gennem de seneste godt 1000 år, fra vikingetiden, middelalderen, reformationen, adelsvældet, enevælde, 1800-tal, 2. verdenskrig, nutiden og fremtiden.

Fortællingen foregår i et moderne, kulørt billedsprog, der sammenvæver historiske scener og begivenheder, med konger og dronninger, periodetypiske genstande, symboler og ornamenter. Tæpperne er kantet med fremtrædende personligheder fra de forskellige tidsperioder, og i flere af tæpperne, skaber nutidige motiver kontrast til de historiske fortællinger.

Medlemmerne af den danske kongefamilie er naturligvis vævet ind i den store gobelinfortælling; Regentparret optræder i fuld figur, omgivet af deres gravhunde, mens Kronprinsen vises i Dannebrogsfarverne,og Prins Joachims grønne kulør symboliserer hans status som dyrker af Schackenborgs landbrugsjord.

Bagom historien:

Da opførelsen af det og nuværende Christiansborg Slot nærmede sig sin afslutning (1926), manglede der penge til færdiggørelsen af det sidste men også største rum: Riddersalen. Der skulle spares, og Riddersalens vægge blev udsmykket med en række gobeliner, der hidtil havde hængt i Riddersalen på Rosenborg Slot. Gobelinerne var vævet 1684-93 til Rosenborg med motiver fra Skånske Krig. I 1917 var tapeterne blevet taget ned, da de var i meget dårlig forfatning. De blev istandsat og hængt op i den nyindrettede Riddersal på Christiansborg Slot i 1927.

Riddersalen på Rosenborg var herefter berøvet sin vigtigste udsmykning. I 1988 opstod imidlertid ideen til at udføre en ny kunstnerisk udsmykning til Riddersalen på Christiansborg, der skulle gøre det muligt at føre de gamle gobeliner tilbage til Rosenborg. Bjørn Nørgaard blev valgt som kunstneren bag den nye gobelinserie, og en række danske erhvervsvirksomher, private fonde og erhvervsorganisationer skænkede penge til projektet som en fødselsdagsgave til Dronningens 50-års fødselsdag i 1990.

Billet

Salg lukket