Grænser - tilmelding

27 okt 2019 kl. 14:00 - 16:00

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København

GRÆNSER
I 2018 igangsatte den grønlandske regering (Naalakkersuisut) sin nye strategi mod seksuelle overgreb Killiliisa (Lad os sætte grænser).

I den forbindelse præsenterer Nordatlantens Brygge i samarbejde med Grønlands Selvstyre dette eftermiddagsarrangement, hvor strategiens politiske, personlige og professionelle vinkler bliver belyst og drøftet.

OPLÆG OG DEBAT

Oplægsholderne er Naalakkersuisoq (minister) for sundhed, sociale anliggender og justitsvæsen Martha Abelsen, kunstner og rollemodel i Killiliisa Gukki Nuka og psykolog Heidi Lindholm.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen vil fortælle om udfordringerne på området og tankerne bag strategien mod seksuelle overgreb. Derudover vil hun sætte fokus på erfaringer og fremtidsudsigter for arbejdet på området.

Seksuelle overgreb kan være svære at tale om, men rollemodellen Gukki Nuka fra Killiliisa stiller sig frem og fortæller åbent om sine oplevelser. Oplægget sætter fokus på, hvordan man kan komme videre efter seksuelle overgreb og hvordan man kan italesætte det, man har oplevet.

Psykolog Heidi Lindholm vil fortælle om sit arbejde med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Hun vil blandt andet komme ind på de ligheder, hun møder hos både mænd og kvinder, og beskrive hvordan de fleste ofre har følt sig nødsaget til at forholde sig tavse af hensyn til fællesskabet, hvor mange har oplevet at få “lukket munden” af deres nærmeste, i et forsøg på at fortrænge overgrebenes eksistens og undgå fællesskabets forfald.

Efter oplæggene er der paneldebat, hvorefter der vil være mulighed for at kommentere og spørge ind til arbejdet.

Gratis adgang - registrering er nødvendig.

Illustration: Gukki Nukas værk 'Revner i sjælen' (2017).