Gruppeproces i et systemorienteret, neuroaffektivt perspektiv - kun for medlemmer af IDPF

18 jun 2020 kl. 09:30 - 19 jun 2020 kl. 16:30

Villa Wilder, Wildersgade 55, 1408 København

På dette kursus vil vi arbejde med tre redskaber til regulering og konfliktløsning i grupper og relationer. Redskaberne og modellerne kommer fra Systemscentered Therapy, udviklet af Yvonne Agazarian. Man kan finde videoer og litteratur om metoden på hjemmesiden www.systemscentered.com

Marianne har arbejdet sammen med dr. Agazarian i en årrække, hvor de sammenholdt den neuroaffektive udviklingsforståelse af status og tilknytning med den systemcentrerede teori.

Kurset kommer til at indeholde:

• Træning i interaktionsmetoden Funktionel Subgruppering

• Præsentation og træning i at beskrive kontekst, formål og rolle i forskellige gruppesammenhænge

• En teoretisk oversigt over systemers udviklingsstadier

• Fælles refleksioner over denne gruppes udviklingsstadier

• En eller to supervisioner på gruppeledelse

Andre ressourcer:

Samordningen af det neuroaffektive og det systemcentererede kan man læse mere om i: Marianne Bentzen: Udviklende teamledelse – integration af sociale motivations-systemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 i Ledelse mellem Hjerne og Hjerte, red: Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Hans Reitzels Forlag, 2013.

Den neuroaffektive forståelse af status og tilknytning i grupper og relationer er kort beskrevet i

Marianne Bentzen og Susan Hart (2018): Den neuroaffektive Billedbog 2. Hans Reitzels Forlag, 2013.

En engelsk Systemcentreret terapeut kommer til Danmark et par gange om året og leder en fortløbende gruppe. Dette beskrives i et separat dokument.