Guidet tur med Marie-Louise Høstbo / Guided tour with Marie-Louise Høstbo

01 maj 2020 kl. 16:00 - 17:30

Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København

--- ENGLISH BELOW ---

Arkitekt Marie-Louise Høstbo har lavet en bog om 50 hemmelige steder i og omkring København. Vi ser nærmere på nogle af de særlige bygninger i bogen, den danske kulturarv og velfærdsby. Vi starter ved Langelinie Pavillonen og fortsætter derfra.

Oplev tidsspændet og overraskende detaljer i Københavns arkitektur på denne tur med arkitekt Marie-Louise Høstbo, fotograf og forfatter til bogen Hemmelige Steder -Arkitektens guide til særlige bygningsværker i og omkring København.

Med start ved vandet og Eva og Nils Koppels Langelinie Pavillon går turen til Søfartsmonumentet, tegnet af arkitekten Ivar Bentsen, Nyboder og Champagnehuset, hvorefter bygningerne omkring Østerport opleves. Turen afsluttes i Stockholmsgade hvor Koppel-parret skabte en overraskende og konsekvent in fill-bygning -her er både storbystemning og overraskende sammenhænge.

Medbring gerne kamera.

Arrangementet er på engelsk.

Andre guidede ture:

Byvandring i Tingbjerg - DK

Kay Fisker Byvandring - DK

Træer i byen - DK

--- ENGLISH ---
Architect Marie-Louise Høstbo has written a book about 50 secret places in and around Copenhagen. We take a closer look at some of the special buildings listed in the book - part of the Danish cultural heritage and welfare town. We start at the Langelinie Pavilion and continue from there.

Discover time periods and surprising details of Copenhagen's architecture on this tour with architect Marie-Louise Høstbo, photographer and author of the book Secret Places - Architects guide to special buildings in and around Copenhagen.

Starting by the water and Eva and Nils Koppels Langelinie Pavillon, the trip goes to the Maritime Monument, designed by architect Ivar Bentsen, Nyboder and Champagnehuset, after which we will examine the buildings at Østerport. The tour ends in Stockholmsgade where the Koppel couple created a surprising and consistent in-fill building - where you can experience both metropolitan atmosphere and surprising contexts.

Bring your camera with!
The event will be held in English.

Other guided tours:

Byvandring i Tingbjerg - DK

Kay Fisker Byvandring - DK

Træer i byen - DK