HER BLEV DANMARK FØDT! Uppåkra, Skåne

04 feb 2020 kl. 19:00 - 21:00

Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre

Lejre Museums succesfulde foredragsrække “Her blev Danmark født” fortsætter nu med en tur til det i dag svenske område Uppåkra. Her er tale om en rig bosættelse, som blev anlagt omkring år 600 og uden afbrydelse fortsatte op til ca. 1000-1050, ligesom det ses i bl.a. Gl. Lejre. Aftenens foredragsholder, Lars Larsson, professor emeritus i arkæologi ved Lunds Universitet, fortæller:

“Föredraget behandlar de arkeologiska undersökningarna av fyndplatsen Uppåkra, söder om Lund, in sydvästra Skåne. Här har omfattande lämningar och ett stort antal fynd påträffats från en bosättning som uppstod omkring 100 f. Kr. till varade till 1000 e. Kr. Genom metalldetektering framgår att platsen omfattar omkring 40 hektar. Fynden visar att det förekommit omfattande gjutning av smycken och beslag, några av dessa i ädla metaller, både för distribution i Skåne och i hela Sydskandinavien.

I den centrala delen av platsen har ett mindre hus men med hög överbyggnad uppförts på 200-talet och i minst sex ombyggnadsstadier stått kvar till 900-talet. Konstruktionen och fynden i byggnaden bidrar till att den tolkats som ett tempel. Invid templet har deponeringar av ett betydande antal vapen påträffats. Här finns också djurben från stora fester samt ben av människor. Intill templet har stora byggnader – hallar – undersökts. Här finns flera nivåer av hallbyggnader som medvetet bränts ned inklusive de som bott i dem. Hallar dateras från omkring 400-talet till 900-tal. Uppåkra uppfattas som ett ekonomiskt, religiös och politiskt centrum under stora delar av järnåldern.”

Om foredragholderen:

Lars Larsson har stået bag en række store studier omkring bosættelsen Uppåkra. Han er førende ekspert på svensk forhistorisk arkæologi og bl.a. særligt kendt for sit arbejde relateret til stenalder i Skåne.

Vi gør opmærksom på, at foredraget vil foregå på svensk!

Om foredragsrækken “Her blev Danmark født!”:

“Historien om kongeriget Danmark begynder her i Lejre”. Sådan står der, når du træder ind i udstillingen ‘Sagnkongernes Lejre’ på Lejre Museum. Med fund som Danmarks største kongehal og den spektakulære Odin-figur fra vikingetid har Lejre for alvor meldt sig ind i danmarkshistorien som Danmarks vugge. Flere steder i Danmark (og tidligere danske besiddelser) byder sig dog frem som dansk arnested. Med foredragsrækken ‘HER BLEV DANMARK FØDT!’ inviterer Lejre Museum kolleger fra konkurrerende lokaliteter indenfor og giver dem mulighed for at kaste lys over deres område, unikke fund og historie.

Foredraget er en del af rækken ‘HER BLEV DANMARK FØDT!’, der løber på Lejre Museum fra sommeren 2019 til sommeren 2020. Følg med på lejremuseum.dk eller på museets facebook.