Hvad er demokrati i 2015?

09 sep 2015 kl. 09:45 - 16:30

Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet, Studiestræde 6, 1455 København

I september 2015 er det 75 års-jubilæet for Hal Kochs forelæsningsrække om demokrati på Københavns Universitet. Hal Kochs 8 forelæsninger i efteråret 1940 er en milepæl i dansk demokratiforståelse. Jubilæet markeres af en forelæsningsrække som aktualiserer Hal Koch og demokratidebatten.

Forelæsningsrækken spørger "Hvad er demokrati i 2015?" og fokuserer på manden Hal Koch, hans forudsætninger og aktualitet. Forelæsningsrækken afholdes onsdag den 9. september kl. 9.45 - 16.30 i det samme historiske auditorium, Anneks A i Studiestræde, hvor Hal Koch holdte sine forelæsninger.

Forelæserne er: chefredaktør Bo Lidegaard, redaktør og studievært Clement Kjersgaard, tidl. minister og EU-kommissær Connie Hedegaard, professor Eva Smith, lektor Jes Fabricius Møller, professor Ove Korsgaard, lektor Søren Hein Rasmussen og professor Ning de Coninck-Smith.

Til arrangementet vil du kunne møde og netværke med forskere, organisationer, meningsdannere, kulturpersonligheder og politikere for hvem Hal Koch er et væsentligt pejlemærke for deres værdier, viden og virke.

Arrangementet koster 50 kr. inkl. frokost og kræver tilmelding.

Arrangører: Tænketanken Cura, Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Efterskoleforeningen, Grundtvigsk Forum, Grundtvig-Akademiet, Københavns Universitet (KU), Krogerup Højskole og Vartov

Billet Salg lukket