Hvad kulturbestyrelser skal vide om kulturpolitik

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense
09 mar 2020 kl. 15:00 - 18:30
Billetter DKK 375,00
Billetter DKK 375,00

Hvad kulturbestyrelser skal vide om kulturpolitik - som politisk rammebetingelse og strategisk ressource?

Formål:

Konferencen skal præsentere veje til forståelse af kulturpolitikkens indflydelse på en kulturinstitutions muligheder og forpligtelser.

At forstå sine kulturpolitiske rammebetingelser og drage nytte af dem er god kulturinstitutionsledelse. Emnet belyser derved det nye kodeks for kulturbestyrelser og dets anbefalinger for den strategiske ledelse og for en aktiv ejerskabspolitik i samarbejde mellem institution og tilskudsydere.

Det sker på konferencen:

Kulturminister Joy Mogensen, kulturrådmand Jane Jegind, forfatter Carsten Topholt, kulturchef Martin Petersen med flere tager dig ved hånden og fortæller, hvad du som bestyrelsesmedlem skal vide om kulturpolitik, hvordan I som kulturbestyrelser skal/kan agere i den, og hvordan I - gennem forståelse af de forskellige politiske forventninger og krav - kan finde ståsted og måske endda medvind i den.

Du vil få både politiske, teoretiske og praktiske vinkler på emnet.

Deltagere:

Kulturminister Joy Mogensen

Finansdirektør ved TV2 Carsten Topholt, forfatter til bogen ”Kultur og Politik”, tidligere vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen

Uddelingschef i KFI Erhvervsdrivende Fond Marie Scott Poulsen, Forfatter til bogen ”Lokal Lobbyisme”

Rådmand for By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind, Odense Kommune

Afdelingschef for Fritid og Kultur Martin Petersen, Odense Kommune

Teaterchef for Nørregaard Teater Carsten Wittrock

Pris:

Konferencen er gratis for medlemmer af Danske Kulturbestyrelser. Benyt den rabatkode, der er tilsendt bestyrelsesformanden og institutionens mailadresse. Eller få den tilsendt via mail til info@kulturbestyrelser.dk med oplysninger om din institution. For andre er prisen 375 kr.

Program:

15.00-15.10

Velkomst v. Finn Schumacker, formand for Danske Kulturbestyrelser

15.10 – 15.30

Regeringens kulturpolitiske målsætninger

Ved kulturminister Joy Mogensen

Hvad er regeringens kulturpolitiske målsætninger i denne regeringsperiode, hvad er deres politiske/ideologiske grundlag? Og hvordan kan kulturinstitutionerne i samarbejde med kommunerne bruge dem i deres egene strategier?

15.30 – 16.10

Målsætninger i den kulturpolitiske strategi i Odense Kommune.

Ved kulturrådmand Jane Jegind, Odense Kommune

Hvilke hovedtanker har kunnet samle partierne i byrådet, og hvordan er de blevet omsat til en kulturpolitisk strategi? Ligger der forventninger hos politikerne/partierne som er mere specifikke end strategiens ordlyd? Hvordan kan institutioner omforme skrevne og uskrevne forventninger til konkrete projekter og handleplaner? Hvordan har den kulturpolitiske strategi foldet sig ud i den kulturpolitiske satsning i Vollsmose?

16.10 – 16.30

Kaffepause

16.30- 17.10

Politiske ideologier bag den kulturpolitiske debat

Ved finansdirektør ved TV2 Carsten Topholt, forfatter til bogen ”Kultur og Politik”

Hvilke grundlæggende politiske/filosofiske positioner har indflydelse på den kulturpolitiske debat og hvilke kulturpolitiske grundmodeller gør sig gældende i Danmark? Hvordan viser kultursektorens egen indflydelse sig?

Hvilke muligheder har kulturinstitutioner for at orientere sig i det brogede billede og skabe forøget legitimitet hos tilskudsyderne?

17.10- 17.40

Hvordan opnår en institution politisk opbakning i en kommune?

Ved uddelingschef Marie Scott Poulsen, forfatter til bogen ”Lokal Lobbyisme”

Hvordan skabes de politiske visioner i en kommune, og hvordan kan en institution gennem lydhørhed og godt lobbyarbejde vinde indflydelse på den kommunale

(kultur)-politik?

Hvad skal en kulturbestyrelse vide om kommunale strategier, de væsentligste hensyn for kulturpolitikere og årets gang i budget- og beslutningsmaskineriet? Hvordan ser værktøjskassen ud, og hvordan pitcher man sin sag politisk?

17.40 – 17.50

Strække ben pause

17.50 – 18.10

Vollsmose som eksempel

Ved afdelingschef for kultur- og fritid Martin Petersen, Odense Kommune

Vollsmose har været rammen om en række kulturpolitiske satsninger de seneste år. Hvordan har kulturaktører og kulturinstitutioner bragt sig i spil i kommunens udviklingsplaner for området?  Hvordan konkretiseres de overordnede mål, hvordan forventer kommunen, at institutioner byder ind på aktuelle politiske dagsordener, og hvad der skal der til for at gøre det godt?

18.10 – 18.25

Sådan gjorde vi

Ved teaterchef for Nørregaard Teater Carsten Wittrock

Carsten Wittrock fortæller om arbejdet med at åbne en ny scene i Vollsmose. Han kommer bl.a.  ind på, hvordan teatrets strategi og kommunens overordnede ønsker for området spillede sammen. Hvad lykkedes? Hvor var knasterne? Hvordan var samspillet med interessenterne?

18.20 – 18.30

Opsamling

Ved Finn Schumacker

Hovedpointer for bestyrelsernes strategiske ledelse og aktive forhold til tilskudsyderne

Tak for i dag.

Hvis man vil forberede sig, kan man læse:

”Kultur og Politik” af Carsten Topholt (2019) Forlaget Multivers. En omtae af bogen findes her.

 ”Lokal Lobbyisme. Få indflydelse i kommunen” af Marie Scott Poulsen og Maria Steno (2017), DJØF’s forlag. En omtale af bogen findes her.

”Lobbyisme for kulturbestyrelser på kommunalt niveau” af Jens Nielsen (inspireret af Marie Scott Poulsen og Maria Stenos bog.) Kan læses her.

Odense Kommunes Kulturpolitik

eventet sluttede

Hvad kulturbestyrelser skal vide om kulturpolitik

Se detaljer
Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke