Hvis krigen kommer! Foredrag og fællessang ved kommandocentralen i Roskilde

12 sep 2019 kl. 16:00 - 17:30

Kongebakken 19, 4000 Roskilde

Trusselbilledet i Danmark ændrede sig markant efter murens fald i 1989, og senere Sovjetunionens opløsning i 1991. Det betød bl.a., at civilforsvaret stort set blev afviklet i løbet af 1990'erne. De store mængder af udstyr til at sikre civilsamfundets overlevelse i tilfælde af krig blev solgt. Det var alt fra biler og uniformer til stor-komfurer og hygiejnebind. Civilforsvarets kaserner blev lukket og de ca. 100 kommunale kommandocentraler blev taget ud af funktion. En af dem ligger i Roskilde. 

Opførelsen af kommandocentralen under Klostermarksskolen i Roskilde blev påbegyndt i 1962 - året efter at pjecen "Hvis krigen kommer" blev husstandsomdelt. Op gennem 1950'erne havde USA og Sovjetunionen iværksat prøvesprængninger af kraftigere og kraftigere atomvåben, og det skabte en verdensomspændende frygt for atomkrig.

Laura Maria Schütze, museumsinspektør på Roskilde Museum, vil fortælle om kommandocentralen i Roskilde og det trusselbillede, den er rundet af. Bagefterer der mulighed for at komme ind og se centralen. Vi sørger efterfølgende for en forfriskning til at smøre stemmebåndende med, inden vi i fællesskabets ånd synger fyraftenssange fra Civilforsvarets sangbog. Til at spille og synge for har vi pianist og sanger Michael Lindberg med os.

Arrangementet er støttet af Roskilde Kommunes Musikbypulje.

Arrangementet er en del af Golden Days 2016