Inspirationsdag om demokratiske samtaler og skabelse af politik i Alternativet

20 maj 2018 kl. 10:00 - 17:00

Alternativet, Åbenrå 33, 1124 København


Facilitatorteamet i Alternativet inviterer her alle medlemmer af Alternativet, der interesserer sig for demokratiske samtaler og skabelse af politik til en inspirationsdag på Åbenrå.

Formålene med dagen er:

- at skabe netværk og fællesskab blandt alle som faciliterer i Alternativet

- at invitere til samtale om, hvorfor vi i Alternativet faciliterer demokratiske samtaler og skabelse af politik og hvorfor det er vigtigt at gøre det.

- at give alle mulighed for at hente ny inspiration og viden, fx. nye værktøjer og metoder

Dagens program

Velkomst og præsentation af dagens program

Præsentation af resultaterne af den nys overståede evaluering af politikudviklingsprocessen
v. Majken Mac, Demokratiudvikler på Landssekretariatet.

+ efterfølgende debat af evalueringen.

Rammesætning for eftermiddagens program

ca. 12.00 Frokost (Inkluderet i deltagerprisen)

Netværk, Inspirationsoplæg + casearbejde (Detaljeret program fremlægges på dagen)

kl. 17.00 Evaluering og tak for i dag!

Deltagerbillet

Salg lukket