Internationalt seminar om mindesmærker

23 jan 2015 kl. 10:00 - 18:00

Kosmopol Konference Center, Fiolstræde 44, 1171 København K


Seminar: Mindesmærker i dag - mellem kollektiv tabshistorie og nye kunstneriske strategier

Med seminaret Mindesmærker i dag – mellem kollektiv tabshistorie og nye kunstneriske strategier stiller KØS skarpt på, hvordan en klassisk genre i det offentlige rum reaktualiseres i et samspil med den omgivende kultur. Hvordan bruger vi mindesmærkerne i dag og hvilke værdier tillægger vi dem?

Med nogle af tidens vigtigste nye mindesmærker i fokus tager seminaret udgangspunkt i to hovedstrømninger inden for mindekultur i dag: tab og traume og nye repræsentationer.

Talere:

 • Michael Arad, arkitekt og partner i Handel Architects, arkitekten bag 9/11 Memorial, Ground Zero, New York
 • James E. Young, universitetsprofessor og direktør for Institut for Holocaust, Folkedrab og Erindring ved University of Massachusetts Amherst
 • Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet og studieleder for Masteruddannelsen i Humanistisk Palliation
 • Mattias Ekman, ph.d. i arkitekturteori og erindringsstudier fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Inge Adriansen, ph.d. i nordisk folkemindevidenskab, museumsinspektør og souschef på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot
 • Mette Haakonsen, cand. mag. i kunsthistorie og co-kurator på udstillingen Magt Minder Mennesker – Mindesmærker i dag
 • Lene Bøgh Rønberg, ph.d. i kunsthistorie og museumsinspektør på KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Moderator: Martin Krasnik

Læs mere om programmet her

Seminar: Memorials today - between a collective history of loss and new artistic strategies

With the seminar Memorials today – between a collective history of loss and new artistic strategies KØS focuses on the question of how a classic genre within the public space can be reinvigorated and imbued with new relevance in an ongoing interplay with the culture that surrounds it. How do we use memorials today, and what values do we attribute to them?

Focusing on some of the most important new memorials in the world, this seminar takes its point of departure in two main movements within memorial culture today: loss and trauma and new representations.

Speakers:

 • Michael Arad, architect and partner with Handel Architects, the architect behind the 9/11 Memorial, Ground Zero, New York
 • James E. Young, Distinguished University Professor and Director of the Institute for Holocaust, Genocide, and Memory Studies at the University of Massachusetts Amherst
 • Michael Hviid Jacobsen, Professor of Sociology at Aalborg University and program director of the Master of Humanistic Palliative Care
 • Mattias Ekman, PhD (architectural theory and memory studies)
 • Inge Adriansen, PhD (Nordic folklore and cultural history), curator at The Museum of Southern Jutland/Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot
 • Mette Haakonsen, MA (art history) and co-curator of the exhibition Power Monuments People – Memorials today
 • Lene Bøgh Rønberg, PhD (art history) and curator at KØS Museum of art in public spaces

Moderator: Martin Krasnik

Find more information here

Photo: Michael Arad, 9 11 Memorial, Reflecting Absence, 2011 New York, Foto Joe Woolhead, © Joe Woolhead, Courtesy of Handel Architects LLP, New York