Introduktion til smertepsykologi og psykologisk smertebehandling

10 jan 2020 kl. 10:00 - 17:00

Rigshospitalet, Tværfaglig Smertecenter, opg.76, afsnit 7612, Ole Maaløvsvej 76, DK-2200 Copenhagen

Kurset er for psykologer, der arbejder med bredt voksenklientel og jævnligt støder på smerteproblematik. Kurset introducerer basal psykologisk smerteteori og giver overblik over forskellige smertepsykologiske behandlingselementer.

Undervisere på kurset er Peter la Cour, specialist i sundhedspsykologi, PhD, Nanna Johannesen, cand.psych.aut, PhD og Hanne Würtzen, cand.psych.aut, PhD

Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne med 12 timer og er arrangeret i samarbejde med Dansk Smerteforum (Dansk Smerteforum er et ikke-specialebærende Lægevidenskabeligt Selskab under LVS). 

Kurset afholdes som 2-dages kursus tilrettelagt med henblik på mulighed for at skabe egne praktiske erfaringer i mellem de to dage. Kurset afholdes således fredag d. 10. januar og fredag d.28.februar begge dage kl.10-17 på Rigshospitalets Smertecenter, Ole Maaløes Vej 26 2.TH, opgang 76, København, lokale 2.21.

Pris for begge dage (incl. kaffe/the, vand, ’lunchbox’ samt eftermiddagsservering): kr. 3000+gebyr; medlemmer af Dansk Smerteforum kr. 2850+gebyr