JADADA FESTIVAL FOR DIVERSITY

02 mar 2019 kl. 16:00 - 23:00

Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1220 København

👇ENGLISH VERSION FOUND BELOW 👇

JADADA er Københavns nye velgørenhedsaften, som i år bliver afholdt på Dansk Arkitektur Center under Copenhagen Charity Week. For første gang omdannes Dansk Arkitektur Center til en festival fyldt med 8 live acts, 6 storytellere, 14 DJs, digital kunst, food court og performance art.

På museets 3 unikke etager vil publikum kunne gå på opdagelse i lyde, smage og live acts og få fornyet perspektiv på mangfoldighed, næstekærlighed og på de postive fortællinger, der omgiver flygtninge.

Inviter dine mest åbensindede og mangfoldige venner til hvad der vil byde på hemmelige performances, små intime koncerter, lækre smage, sjove lyde, visuals og flotte billeder til telefonen, albummet og minderne.

Alt overskud fra arrangementet går til Dansk Flygtningehjælps fortsatte arbejde med at understøtte kvindelige flygtninge til en bedre fremtid.

Copenhagen Charity Week lanceres med 12 deltagende NGOer i marts. Dansk Flygtningehjælp deltager som den største NGO og på ugens største venue, Dansk Arkitektur Center - DAC.


<<<<<<<<<<<<  VENUE MAP  >>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<  HONORING & SHORT STORIES  >>>>>>>>>>

 


<<<<<<<<<<<<  LIVE LINE-UP  >>>>>>>>>>


Weekly annoncements

<<<<<<<<<<<<  DJ LINE-UP  >>>>>>>>>>


GENERAL INFORMATION

 • Program: 16:00 23:00
 • ÅBEN BAR OG MAD MULIGHEDER HELE AFTEN
 • DØRERNE LUKKES KL. 17.30 DAC, KØBENHAVN. For særlige situationer hvor man kun kan komme senere skrives til: live@billetto.dk hvorved man vil komme på en særskilt liste.
 • Official website: JADADA FESTIVAL WEBSITE
 • Tak til de mange og musikere og kunstnere for at støtte op om budskabet 
 • Tak til vores mange frivillige for at støtte op om aftenen
 • Tak til vores mange sponsorer for at tage det tunge læs.
 • Begrænsede EARLY BIRD billetter
 • Early bird: Billet inkluderer 1-drinkbillet
 • Overskuddet fra arrangementet går til Dansk Flygtningehjælp.
 • Pga. af mange mennesker samtidigt kan der opstå midlertidige individuelle kapacitetsbegrænsninger i de mindre udstillinger og rum grundet sikkerhed.

🇬🇧🇬🇧🇬🇧ENGLISH VERSION 🇬🇧🇬🇧🇬🇧
For the first time ever, Danish Architecture Center will transform into a festival filled with 8 live acts, 6 storytellers, 14 DJs, belly dancers, digital art, food court and performance art.

At three unique floors of the museum, the audience will be able to explore diversity, innovation and community. With a renewed perspective, we focus on support, spaciousness and on the positive stories that surround refugees.

Invite your most open-minded and diverse friends to what will offer secret performances, small intimate concerts, delicious tastes, fun sounds, visuals and great pictures for the phone, album and memories.

Hosts: 

Mattias Hundebøll

Sara Hjort Ditlevsen

GENERAL INFORMATION

 • Program: 16:00 23:00
 • OPEN BAR AND FOOD OPPORTUNITIES ALL NIGHT
 • DOORS CLOSE CL. 17.30 DAC, COPENHAGEN. For special situations where you can only come later write to: live@billetto.dk whereby you will come on a separate list.Official website: JADADA FESTIVAL WEBSITE
 • Thanks to our many DJs & artists for supporting the message
 • Thanks to our many volunteers for supporting the evening
 • Thanks to our many sponsors for taking the heavy load.
 • Limited EARLY BIRD tickets
 • Early bird: Ticket includes 1-drink voucher
 • The profit from the event goes to the Danish Refugee Council.
 • Due to many simultaneous people, temporary individual capacity constraints can occur in the smaller exhibitions and spaces due to safety.


  Billet (Ticket)

  DKK 75,00 + DKK 0,00 gebyr

  Aila Gato

  LIVE

  Jacobe

  LIVE

  Sherpa

  LIVE

  Taylor Rankin

  LIVE

  Jokeren

  LIVE

  Gio

  LIVE

  Aksglæde

  LIVE

  Mags

  LIVE

  Vic Shinobi

  LIVE