Jødefejden 1819. Optøjer og antisemitisme i Københavns gader

03 okt 2019 kl. 15:30 - 17:00

Københavns Stadsarkiv, Rådhuspladsen, 1599 København

Jøderne i København var i århundreder en tålt minoritet, men var ofte udsat for angreb. Man betragtede dem både som ”ikke-kristne” og som ”fremmede”. Fra officielt hold ændredes dette i Oplysningstiden, hvor jøderne gradvist fik nogenlunde samme borgerrettigheder som resten af befolkningen. Trods dette indledte visse kredse nu en heftig litterær antijødisk kampagne. Den blev fulgt op af den korporlige jødefejde i 1819. I foredraget belyses baggrunden, forløbet og eftervirkningerne af de begivenheder, der udfoldede sig i den københavnske gader for 200 år siden. Eftermiddagens foredragsholder er professor emeritus, dr.theol. Martin Schwarz Lausten fra Københavns Universitet.