Johanniterhjælpens støttekoncert 2016

16 nov 2016 kl. 19:00 - 21:00

Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, 1060 København

Johanniterhjælpen afholder i andet år i træk støttekoncert til fordel for Morgencaféens tuberkuloseprojekt i Holmens Kirke den 16. november 2016:


Michael Espensen fortæller: Tuberkulose rammer gadens folk

Tuberkulose er et problem i hovedstadsområdet, og den smitsomme og dødelige infektionssygdom er udbredt blandt hovedstadens hjemløse. Sygdommen smitter gennem f.eks. hoste, og den breder sig let på grund af gruppens livsstil og forhold. Morgencafé for Hjemløse har derfor et tæt samarbejde med Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital for at bekæmpe sygdommen.

Tuberkulosesygeplejerske fra Gentofte Hospital, Nete Wrona Olsen, siger:

”Tuberkoluse er normalt ikke særlig smitsom, men blandt socialt udsatte er aktiv smittespredning fortsat et problem, som kræver styrket kontrol og samarbejde mellem sygehusvæsenet og diverse socialt organisationer (heriblandt Morgencafé for Hjemløse), som dagligt har kontakten til de socialt udsatte”.

I Sundhedsrummet udtager TB sygeplejerske Nete hvert halve år spytprøver, og der bliver taget ca. 30-40 prøver pr. besøg. De smittede bliver medicineret via hospitalet, og vi følger op på den daglige medicin udlevering, hospitals tjek osv. I hverdagen er vores frivillige læger og ansatte særlig opmærksomme på symptomer, der indikerer eventuel smitte og ved mistanke, sikrer vi, at den smittede kommer på Gentofte Hospital til udredning samme dag. Vi er med vores indsats på området med til at nedbringe antallet af smittede blandt hjemløse og derved med til at begrænse smitten til de øvrige borgere i samfundet.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at det er gennem den aktive indsats i specielt København, det er lykkes at få bragt antallet af TB tilfælde ned. En indsats, som udelukkende skyldes det fantastiske samarbejde, der er mellem hospitalet og de sociale organisationer omkring både opsporingen af sygdommen, men også støtten ved en evt. TB behandling.

Det er derfor af afgørende betydning, at tilbuddet om screening og efterfølgende behandling fastholdes i Morgencafé for Hjemløse således, at sygdommen blandt de hjemløse holdes i skak.

Som kom og oplev en dejlig aften i Holmens Kirke og støt et rigtigt godt formål.

Billet

Salg lukket

Donation

Salg lukket