Jordforbindelser. Foredrag ved Gertrud Oelsner

24 jun 2018 kl. 11:00 - 13:00

Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby

Foredrag om forskningen og tankerne bag særudstillingen Jordforbindelser ved Gertrud Oelsner, direktør på den Hirschsprungske Samling i København.

Om foredraget:

”Det danske landskabsmaleri i 1800-tallet rummer en lang række spændende historier, ikke mindst om sammenhængen mellem billedkunst og geografi. Gennem en omfattende kortlægning af periodens landskabsmaleri er det blevet tydeligt, at de billedkunstneriske fremstillinger af Danmark var præget af en række ”blinde punkter”, områder hvor ingen landskabsmalerere kom forbi. Flere af disse blinde punkter er identiske med de områder, der i dag ofte omtales som udkanter. Dermed bidrog billedkunsten måske også til at forme vores forestillinger om, hvad Danmark er for en nation. Samtidig med landskabsmalernes interesse for at skildre de danske egne foregik en opmåling og videnskabelig kortlægning af nationen, og i foredraget fortæller Gertrud Oelsner om, hvordan denne kortlægning foregik i en nær dialog mellem geografer og billedkunstnere. Geografien omhandler samtidig menneskets beskrivelse af jordoverfladen og er tæt knyttet til det antropocæne, idet kortlægningen danner grundlag for menneskets indgriben i naturen, og også dette tema bringes op i foredraget.”

Gratisbillet

Salg lukket