KAFKA OG KIERKEGAARD

20 feb 2020 kl. 19:30 - 22:30

Sct. Matthæus Kirke, Matthæusgade 31, 1666 København V.

KAFKA OG KIERKEGAARD  - et uventet møde mellem en jødisk forfatter og en protestantisk filosof

Foredrag ved professor Isak Winkel Holm

Søren Kierkegaard var den eneste filosof Franz Kafka kommenterede på skrift. I en håndfuld breve og optegnelser reflekterede Kafka over især Kierkegaards værk Frygt og Bæven. Foredraget vil tage udgangspunkt i Kafkas bemærkninger om Kierkegaard, men vil også følge hvordan Kierkegaards abstrakte begreber og sanselige billeder kom til at spille en rolle i Kafkas sene forfatterskab, ikke mindst i den ufærdige roman Slottet fra 1922. 

Uropførelse af kortere musikalsk værk med inspiration fra Kafkas drømme og aforismer

Komponist Birgitte Alsted  Klarinetist  Jonas Frølund

Indgang ved Sct. Matthæus Kirkes hovedindgang

Billet UDSOLGT