eventet sluttede

Kapacitetsudviklingsforløb for CSOer: Styrk den organisatoriske læring

DKK 1.470,00

Dato

23 sep 2015 kl. 10:00 - 27 okt 2015 kl. 12:00

Beskrivelse

Hvordan styrker vi vores kapacitet til at facilitere og dokumentere læring som civilsamfundsorganisationer? – med det formål at:

 • Omsætte læring til at skabe ny praksis, og kunne måle og beskrive dette overbevisende.
 • Styrke organisationens forandringskapacitet og evne til at tænke nyt og kreativt.
 • Få anvendelige begreber og forståelser for organisatorisk læring til gavn for læring i egen organisation – og indirekte for arbejdet med at understøtte læring hos partnere.

HVAD:

Til efteråret tilbyder Globalt Fokus tre inspirerende workshopdage for vores medlemmer. Her får du mulighed for at arbejde med din organisations tilgang til at lære at lære med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål. Der vil efter forlø-bet være mulighed for at arbejde videre med eget læringsprojekt i et aktionslæringsforløb.

Forløbet er en mulighed for at arbejde med organisationens egen læring på måder, som dels gavner læring i egen organi-sation, og dels (indirekte) styrker organisationen – i form af kompetencer og legitimitet – i opgaven med at understøtte læring hos partnere.

UDBYTTE:

Udbyttet af forløbet vil være på tre niveauer:

Som deltager vil du få: Inspiration, modeller, begreber, toolbox til at reflektere over læring, netværk og sparings-partnere til at arbejde systematisk med læring i din organisation.

Som organisation vil I få: Inspiration og toolbox til at arbejde med en lærende tilgang, og få formuleret en hand-lingsplan for hvordan I fremadrettet kan arbejde med organisationens læring.

Som samlet CSO miljø vil vi kunne skabe: Mulighed for på tværs af organisationer at udvikle fælles begreber og metoder, og diskutere hvordan vi arbejder med læring både som et udefrakommende krav og en udviklingsmu-lighed for vores organisation.

MÅLGRUPPE:

Forløbet er for ansatte og frivillige i Globalt Fokus medlemsorganisationer, som arbejder med områder, hvor læring er relevant. Du kan være leder, projektleder eller arbejde indenfor programarbejde, M&E, partnerskaber, kommunikation og læring eller andre relevante områder.

OPBYGNING OG FORM:

Forløbet er opbygget af tre sammenhængende dage, der adresserer organisatorisk læring fra tre vinkler. På hver workshop vil der både være inspiration fra eksperter eller praktikere med ’first mover-erfaringer’ inden for feltet, metoder til toolboxen, samt fokus på at omsætte til egen virkelighed. Formen på de tre workshops vil veksle mellem oplæg, øvelser, dialog, sparring og egen refleksion. Efter hver workshop vil der være en ’opgave’, man tager med hjem og løser i sin egen organisation inden næste gang.

I tillæg til eksterne eksperter og ressourcepersoner vil der vil være et gennemgående proces-team bestående af vært Katri-ne Dietrich (Globalt Fokus) og en procesfacilitator, der vil sikre kontinuitet og sammenhæng i forløbet.

Globalt Fokus arbejdsgruppe ’Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring – og evnen til at agere i en kompleks verden’ (som er den arbejdsgruppe, forløbet udspringer af) vil være med til at vurdere og justere dette undervejs.

PROGRAM:

De tre dage har følgende overskrifter og indhold (mere detaljeret program med oplægsholdere følger):

WORKSHOP 1 – 23. september: HVORFOR ORGANISATORISK LÆRING?

Inspiration: Oplæg med ekspert fra Institut for organisatorisk læring, Thorkil Molly-Søholm, Aalborg Universitet, samt praktiker og konsulent indenfor feltet.

Toolbox: Metoder og modeller til hvordan forstår vi læring samt hvordan og hvornår læring sker?

Erfaringsudveksling og proces: Hvorfor er organisatorisk læring vigtigt i vores organisation? Hvad gør vi allerede? Hvor ser vi mulighed for forbedring?

WORKSHOP 2 – 26. oktober: HVAD OPNÅS MED ORGANISATORISK LÆRING?

Inspiration: Hvad andre organisationer ser som læring, og hvad andre har oplevet at opnå. Inspiratorer under overvejelse: Kajsa Balkfors fra Circus Cikör (facilitering og dokumentation af læ-ring); James Taylor; Toke Møller fra Interchange (at skabe ’læ-rende rum’ i større systemer); evt. videointerview med sydpart-ner.

Toolbox: Metoder og modeller til, hvordan skaber vi rum for, samt dokumenterer og måler læring.

Erfaringsudveksling og proces: Hvad kan man opnå med læring? Hvad vil vi gerne opnå med læring? Hvad kan dette bidrage til i vores relationer og samarbejde med partnere?

WORKSHOP 3 – 25. oktober: HVORDAN & HVOR ORGANISATORISK LÆRING?

Inspiration: Ekspert på hvordan læring implementeres som en del af vores strategiske tilgang.

Toolbox: Metoder og modeller til, hvordan man arbejder mere strategisk med lære processer. Fremadrettet Lærings-handlingsplan.

Erfaringsudveksling og proces: Hvor og hvordan vil vi gerne fremadrettet arbejde videre med vores læring? Hvad skal der til for at læring bliver en del af det strategiske ni-veau i vores organisation? Hvordan kan vi få dette til at bidrage strategisk i relation til arbejdet med partnere?

FORUDSÆTNINGER:

Forudsætning for deltagelse i forløbet er, at både deltager og organisation på forhånd har gjort sig overvejelser over, hvilket udbytte man ønsker af forløbet, og hvordan det kan forankres i organisationen. Der bør eksempelvis være tid til, at deltagerne med inddragelse af leder og kolleger kan udføre deres ’hjemmeopgave’ mellem de tre workshopgange.

For at sikre den organisatoriske forankring, vil der på forhånd blive udsendt et forpligtigelsesskema med spørgsmål, som udfyldes på forhånd. Dette skema vil hjælpe jer med at finde frem til, hvad I som organisation gerne vil sætte fokus på i forløbet.

Vi foreslår at man deltager min. to medarbejdere fra samme organisation for at opnå størst organisatorisk udbytte, men dette er ikke et krav. Det kan dog vise sig, at vi grundet begrænset plads kun vil kunne tillade hver organisation at tilmelde et bestemt antal medarbejdere.

Der betales kostpris på 500 kr. pr. fulde workshopdag til dækning af lokaler og forplejning, dvs. i alt 1500 kr. for hele forløbet. Mindre organisationer kan søge om nedsættelse af pris eller friplads.

Arrangør

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .