Kend dig selv

25 feb 2020 kl. 17:00 - 19:30

Voxeværket Charlottenlund, Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund

Det er svært at finde lykken i sig selv, men det er umuligt at finde den andre steder.
                                                                                               Arthur Schopenhauer

I dag handler meget om at realisere sig selv, at få succés og anerkendelse, at fokusere på sine styrker og potentialer, at være robust, at præstere…..Men i  vores stræben og travlhed, glemmer vi måske at se og mærke os selv, og erkende at indsigten er fundamentet for vores eksistensen.

”Kend dig selv” var inskriptionen på visdommens Gud Apollon,s tempel i Delfi og blev udgangspunktet for Sokrates filosofi om erkendelse af vores begrænsninger, skygger, evner og muligheder for bidrage til fællesskabet. Kierkegaard brugte begrebet ”at blive gennemsigtig” om det at være sig selv bevidst, og at turde at se både sine dæmoner og engle i øjnene.

På foredraget vil du med inspiration fra filosofien, hjerneforskningen, psykologien og eksempler fra dagligdagen  få lidt mere indsigt, blive mere bevidst om dine tanker, følelser, krop og valg og måske finde en vej til  mere ro, mening og glæde. Du vil også bive præsenteret for enkle øvelser og teknikker som kan kultivere din indsigt og bevidsthed.