Klarsynsaften med Sebbastian Lorantius

06 nov 2019 kl. 19:00 - 20:30

Den Spirituelle Skole, Bibliotekvej 55 A, 1 sal, , 2650 Hvidovre

“At deltage ved en klarsynsaften er fin måde at opleve den åndelige verdens kærlighed på, uden at man nødvendigvis selv modtager et budskab, samt opleve hvordan jeg arbejder som kanal for den åndelige verden.”
- Sebbastian Lorantius. 

FORMÅL
Denne aften vil der videregives clairvoyante beskeder og budskaber fra kære afdøde fra åndelig side til enkelte blandt publikum. Ikke alle er garanteret besked, men erfaringen er at det er en oplevelse i sig selv at opleve andre få budskaber. Aftenens flow og energi afhænger af den enkelte deltagers medansvar, ved det forstås at man reagere tydeligt, hvis man kan relatere til de beskrivelser, der måtte komme af enten den afdøde eller det clairvoyante budskab. 

- Sebbastian’s klarsynsaftener bærer oftest præg af kærlighed igennem budskaberne, skarphed i informationerne der videregives og humor, som både Sebbastian og den åndelige verden sætter pris på, for at aftenens energi bliver let og energisk. Denne aften er til for at du kan mærke den naturlighed det er, at have kontakt til det åndelige, og ikke for at du skal blive overbevist. Det forventes derfor at du kommer med åbenhed (dog gerne med sund skepsis), for at alle får den bedst mulige oplevelse i selskab med ånderne. 

RETNINGSLINJER FOR DELTAGELSE 
(OBS! - Overtrædelse af disse retningslinjer kan medføre bortvisning, da de er skabt for, at alle kan få en energifuld aften og opnå den bedstmulige kontakt) 
• Børn under 15 kan ikke deltage grundet deres sensitivitet. Dette gælder ligeledes små børn/babyer, da deres sanseevner er stærkt følsomme, og da det kan virke forstyrrende på mediets fokus på kontakten med den åndelige verden. 
• iPad, kameraer og mobiler bedes slukkes under aftenen, da de kan skabe forstyrrelser. Lydoptagelse, videofilmning eller billeder er ikke tilladt under aftenen, uden foregående tilladelse, da Lorantius Life Spiritualist har ophavsretten til aftenen og dens indhold. 
• Indtagelse af alkohol eller stoffer må ikke ske før eller under aftenen. 
• Mennesker med misbrug af stoffer eller alkohol eller af stærkt psykisk ubalance kan ikke deltage. 
• Ved udeblivelse eller ankomst efter dørene i indgangen lukkes, refunderes betalingen for de købte billetter ikke, da man optager plads, andre kunne have haft glæde af.

Billet UDSOLGT