Klima, økologi og merværdi i Odsherred

23 sep 2017 kl. 09:00 - 24 sep 2017 kl. 16:00

Kulturhuset Aksen, Centervejen 92, 4550 Asnæs


Denne konference er for praktikere, konsulenter, værktøjsmagere og videnspersoner, der vil skabe mere værdi i Odsherred gennem samarbejde omkring økologi.

Så er du økolog, smed, havbiolog, arkitekt, kunstner, alternativ behandler, opfinder, designer, grossist, logistiker, crowdfunder, kok eller værktøjsmager indenfor IT eller andet godt - så tjek ind ;-)

Vores indlægsholdere og øvrige deltagere har erfaring og ekspertise indenfor korn, kød, grøntsager, mælk, vin, gårdbutikker, events, kommune, transport, egnsudvikling, klima, økologi og samarbejde.

Succeskriterier

 • Mindst 3 nye samarbejder starter på denne konference
 • Deltagerne er reelt interesseret i at samarbejde på tværs af faggrænser og organisationer
 • Over 75% af deltagerne oplever at det er spændende og at de får nye brugbare informationer

Program lørdag 23/9:

Vi samler viden op omkring styrker, svagheder, trusler og muligheder i Odsherred og vi skaber en vision om “Merværdi i Odsherred”.

Merværdi kan udtrykkes som overskud på alle 3 bundlinier og udtrykkes for eksempel ved hjælp af økonomi, frugtbarhed, ekspertise, “det gode liv”, involvering, samarbejde og fornyelse.

Alt det bliver vi klogere på i løbet af konferencen og slutter med at præmiere de 3 bedste forslag til nye samarbejder.

09:00
Borgmester Thomas Adelskov åbner.
Jesper Adler, GelstrupGård Øko, om “Omtanke for dyr, mennesker og miljø”. Se video.
MF for Alternativet Christian Poll omkring natur, miljø, fødevarer og merværdi på alle 3 bundlinier.
Opsamling/debat ved bordene og opdatering af modellen (se billedet øverst).

10:00
Niels Haar Sørensen, Centerchef for Plan, Byg og Erhverv i Odsherred Kommune om "Samarbejder omkring bioøkonomi, miljø og bæredygtighed".

Jørgen Skovgård Hansen om "Merværdi gennem høj økologisk kvalitet": Se video.
Mette Kronborg, Økologisk Landsforening om “Klima, økologi og merværdi”.
Opsamling/debat ved bordene og opdatering af modellen..


11:00
Nina & Niels Fink, Vejrhøj Vingård om "Det gode liv på en vingård i Odsherred". Se video.
Martin Kvéderis, Birkemosegård om “Økoturisme i Odsherred - sådan!”. Se video.
Nordisk Center for lokale fødevarer om muligheder og udfordringer i Odsherred.

12:00 Frokost
 • Vegetariske frikadeller og brød fra Maarbjerggaard
 • Vegansk suppe efter økoturistens opskrift
 • Smagsprøver på øl fra Rørvig Bryghus, vin fra Vejrhøj Vingård og postevand fra Asnæs Vandværk

12:45

Maria Bojsen, Birthesminde om "Økologi ++", se video.
Lone Andreasen, Samfundsnyttigt Landbrug om “Merværdi gennem lokalt samarbejde”.

Opsamling/debat ved bordene og opdatering af modellen.


13:45
Nordisk Center introducerer prisopgaven: "Hvordan kan lokale fødevarer give lokal merværdi?"
Der arbejdes i selvvalgte grupper indtil deadline samme eftermiddag. Grupperne kan få hjælp og sparring af facilitatorer og konsulenter.

15:45 de bedste løsninger præmieres med lokale produkter:

 1. præmie: 4 flasker Rørvin fra Rørmosegård + 4 torsdagskasser fra Birkemosegård
 2. præmie: 4 flasker vin fra Vejrhøj Vingård + 4 torsdagskasser fra Birkemosegård
 3. præmie: 4 flasker øl fra Rørvig Bryghus + 4 torsdagskasser fra Birkemosegård
 4. præmie: en pakke Voks-Wraps og en pakke skål-covers i økostof fra @binesbutik

Konferencen ledes af Peter Arklint i samarbejde med indlægsholderne og især med:

 • Berit Nørgaard Olesen, Nordisk Center for Lokale Fødevarer, NCLF
 • Mette Kronborg, Økologisk Landsforening
 • Ivan Normann Andersen, master i landdistriktsudvikling med speciale i lokale fødevarers betydning, medlem af Grønt Råd med særlig fokus på bier, forperson i Alternativet Odsherred samt bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Odsherred.

Økonomien håndteres af Økologisk Odsherred

Prisopgave: Hvordan kan lokale fødevarer give lokal merværdi?

Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) laver den endelige formulering efter vi har hørt sidste indlæg.

Jesper Zeilund fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer tilbyder sparring og værktøj til at skabe nye kundeoplevelser, værdikæder og x-sektor-samarbejde.

Forslagene vurderes efter kvalitet X gennemførselskraft

Kvaliteten vurderes efter hvorvidt forslaget bidrager til at lokale fødevarer giver økonomisk, social og miljømæssig merværdi efter denne skala:

Faktor 1: I nogen grad

Faktor 3: I væsentlig grad

Faktor 9: I meget høj grad

Gennemførselskraften vurderes efter hvorvidt forslagsstillerne selv vil samarbejde for at forslaget bliver til noget og at de stiller med en tovholder.

Faktor 1: I nogen grad

Faktor 3: I væsentlig grad

Faktor 9: I meget høj grad

Sponsorer

Alle må deltage i prisopgaven, dog ikke:

 • Økologisk Odsherreds bestyrelsesmedlemmer
 • Økologisk Landsforenings bestyrelsesmedlemmer og ansatte
 • Alternativet Odsherreds bestyrelse og byrådskandidater
 • NCLF’s bestyrelsesmedlemmer og ansatte

Billet

Salg lukket