Kommunikation i projektledelse

23 maj 2019 kl. 09:00 - 12 jun 2019 kl. 16:00

Forbundet Arkitekter og Designere, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

At drive komplekse processer med mange forskellige fagprofessionelle interessenter kræver dybe kommunikative indsigter og personlig fleksibilitet. Uden det formelle personaleansvar er det ekstra udfordrende. På dette kursus lærer du at forstå din egen og andres kommunikation. Du lærer også, at for at styrke den gode kommunikation, må du ofte ændre dig selv, for at kunne ændre andre. Det udgør den store forskel. Det er det, der giver dig følgeskab til dit lederskab og skaber fælles fremdrift.

Du bliver bedre til, at:
• Tackle de udfordringer, der gang på gang dukker op i samarbejde på tværs
• Få øje på nye handlemuligheder når kommunikationen går skævt
• Høre og mærke hvornår du selv og andre reelt bidrager med en konstruktiv kommunikation, og aktivt omdirigere destruktive benspænd - både i tale og på mails
• Forstå hvordan man ’hacker’ sig ind på hinandens tankesæt og forståelser, for at skabe fælles fodslag i samarbejdsprojekter
• Omforme konkurrerende monologer til samskabende og udforskende samtaler
• Skabe sammenhæng, merværdi og fokus på det væsentlige
• Navigere i kompleksitet

Både du og din organisation får udbytte af din deltagelse og opnår øget kvalitet, engagement og resultatskabede sammenhængskraft i interne og eksterne samarbejdsprocesser.

Form
Kurset foregår den 23.-24.maj og en opfølgningsdag den 12.juni. (OBS: kurset var tidligere programsat til d. 27. + 28. marts + 2.maj men blev udskudt.)

Du præsenteres for de typiske kommunikationsudfordringer i projektledelse og relaterer via teorier, redskaber og fælles refleksion udfordringerne til din ledelsespraksis og vigtigste problemstillinger. Du får konkrete redskaber og modeller med hjem som du kan anvende i din dagligdag.

Du skriver logbog undervejs og udformer på 2. dagen en handleplan for, hvad og hvordan du vil gå hjem og afprøve dine kommunikationskompetencer, herunder også inddrage teori og modeller.

På opfølgningsdagen interviewer deltagerne hinanden i grupper af fem med hjælp af en udenforstående vidnegruppe. Det betyder, at der drages stor læring, inspiration og udbytte af de indbyrdes refleksioner. Afslutningsvis samles trådene og du udformer og præsenterer en revideret, fremadrettet handleplan.

Kurset afvikles med minimum 10 deltagere.

Undervisere
Ledelseskonsulenter og partnere fra Inspired WorkForce, Leif Pjetursson og Inge Faarborg. Leif er cand.mag. og journalist, har ledererfaring som bl.a. PR-chef og har tyve års erfaring som selvstændig konsulent med at udvikle kommunikationen og skabe resultater for offentlige og private organisationer. Han er forfatter til flere bøger om kommunikation, bl.a. Når ledelse er kommunikation (2005 og 2011) og Ind i ledelse (2014), begge Akademisk Forlag. Begge bøger anvendes på diplomuddannelser i ledelse.
Inge er cand.phil. i dramaturgi og master i organisationspsykologi, har mange års erfaring med ledelse uden personaleansvar, bl.a. fra DR, lederansvar i HR- udvikling og administration, samt de seneste ti år som virksomhedskonsulent. Først hos CfL og senest 3 år i Inspired WorkForce. Fokus ligger på relationer, ledelseskommunikation, personlig gennemslagskraft og det personlige lederskab. Fungerer desuden som ekstern lektor på CBS.

Medlem FAOD

DKK 5.800,00

Andre

DKK 7.500,00