Konference: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse / It og læring i folkeskolen / København 7. jan 2016

07 jan 2016 kl. 09:30 - 17:00

Aalborg Universitet i København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København

Konferencen præsenterer praksisorienteret viden om, hvordan digitalt integreret undervisning og digitale arbejds- og læringsformer kan understøtte forskellige fag i folkeskolen.

På konferencen præsenteres forskningsresultater fra et af de fem demonstrationsskoleprojekter: Forskningsprojektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse, der blev igangsat i 2013 som led i Undervisningsministeriets og Kommunernes Landsforenings satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen.

PRIS: det er gratis at deltage.

PROGRAM:
9:30-10 Registrering
10:00 Starter konferencen

 • Velkomst / ved professor Birgitte Holm Sørensen, AAU og lektor Karin Levinsen, AAU
 • Hovedresultater fra forskningsprojekt / ved professor Birgitte Holm Sørensen, AAU
 • Digital egenproduktion fremover på skolerne / ved skoleleder Jens Ettrup, Filtstedvejen skole og skoleleder Frank Jensen fra 10. kl. UngdomsCenter Vejle

11.05-11.25 Pause

 • Implementering på læreruddannelserne / ved lektor Thomas Kjærgaard, UCN (Aalborg-konference) og lektor Lise Møller, UCC & lektor Peter Jespersen, Metropol (Kbh-konference)
 • ”Jeg hader matematik, der skal man altid løse opgaver” – En rejse mod større elevinvolvering / ved lærer Rasmus Ullerup fra 10. kl. UngdomsCenter Vejle

12:05-13:05 Frokost

 • Kreativ produktion i matematik / ved lektor Stine Ejsing-Duun, AAU og lærer Pia Hvilsted Sperling, Hellerup skole
 • Hvordan kan begreber fra designprocesser støtte didaktisk produktion i klassen? / ved lektor Susana Tosca, ITU og videnskabelig assistent Birgitte Sølbeck Henningsen, AAU
 • Online-samarbejde i sprogundervisning mellem elever fra forskellige skoler og lande / ved lærer Helle Petersen fra Hellerup skole og Rasmus Ullerup fra 10. kl. UngdomsCenter Vejle

14.15-14.45 Kaffe & kage

 • Mål og målkriterier / ved lektor Karin Levinsen, AAU og lærer Kirstine Tordenskjold Pedersen, Filstedvejens Skole
 • Vores nærmiljø – innovative læreprocesser / ved lektor Susana Tosca, ITU

15:30-15:45 Pause

 • Digital produktion og meningsfulde læreprocesser / ved adjunkt Jesper Bremholm, DPU og lærer Anne Løndahl, Hellerup skole
 • Facetime - elever instruerer elever i egne lege / ved lektor Helle Marie Skovbjerg, AAU

16:35-17:00 Afslutning

---

Information om forskningsprojektet:

Forskningsprojektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse har som kombineret udviklings- og forskningsprojekt fokus på elevers egenproduktion og elevinddragelse med henblik på at undersøge:

 • hvordan elevernes digitale egenproduktion faciliterer deres læreprocesser og kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater
 • it-didaktiske rammer har indflydelse på elevernes faglige udbytte, engagement og motivation, når eleverne som didaktiske designere inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningens form, rammer og indhold.

Desuden indgår organisering af skolehverdagen og lærernes tidsallokering som element i den didaktiske måde at anskue elevproduktion og elevinddragelse på. Derved omfatter projektet også en undersøgelse af:

 • hvordan it kan frigøre tid til mere undervisning.

Demonstrationsskoleprojektet: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse er finansieret af Undervisningsministeriet.

Aktørerne bag projektet er hhv.:

  1. Aalborg Universitet/ForskningsLab: It og LæringsDesign
  2. IT-Universitetet/Digital Culture
  3. University College Nordjylland, University College Metropol, University College Copenhagen
  4. LEGO Fonden
  5. Og udvalgte demonstrationsskoler: Absalon skole/Roskilde, Antvorskov skole/Slagelse, Hellerup skole/Hellerup, Filtstedvejen skole/Aalborg, 10. kl. UngdomsCenter Vejle

Billet konferencen: Elevernes egenproduktion / It og læring i folkeskolen / sted: København 7. januar

Salg lukket