Konference om æstetiske læreprocesser og inklusion i skolen

20 feb 2019 kl. 12:00 - 16:00

Edison Teatret - C:NTACT Fonden og anneksscene til Betty Nansen Teatret, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg


Om konferencen:

C:NTACT har i samarbejde med Skolen på Nyelandsvej og Bikubenfonden tilrettelagt og gennemført det 2-årige projekt ”Integration i Skolen”, der havde til hensigt at skabe en best-practice model for, hvordan den danske folkeskole kan integrere unge nytilkomne ved at involvere nye og gamle elever og lærere i kreative og samskabende processer.

C:NTACT bruger scenekunsten til at sætte fokus på stærkt aktuelle og menneskelige problemstillinger, der gennem personlige historier skaber dialog mellem forskellige samfundsgrupper. C:NTACT vil på konferencen præsentere vores metode, gennem oplæg og forskellige artefakter skabt under det 2-årige projekt med eleverne.

Gro Emmertsen Lund, ph.d. har forsket i usynlige sociale eksklusions- og integrationsprocesser i skolen og vil bidrage med sine forskningsresultater, der vil gøre os klogere på hvordan skolen udvikler en inkluderende og udviklende praksis. Gro sammenholder forskningsresultaterne med C:NTACTs metode, der har den æstetiske læring i centrum, for at undersøge hvordan scenekunsten skaber inkluderende læringsfællesskaber.

Dagen afrundes med erfarings- og vidensdeling, hvor vi sammen udforsker hvordan dagens input kan være til inspiration for det videre arbejde med inklusion i skolen.

Program

11.30- 12.00: Registrering og sandwich

12.00 – 13.00: Oplæg ved C:NTACT om arbejdsproces og projekterfaringer

13.00 – 13.15: Pause

13.15 – 13.45: Mød nogle af de medvirkende elever fra projektet

13.45 – 14.30: Oplæg ved Gro Emmertsen Lund, ph.d.

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.30: Refleksion og sparring med hinanden

15.30 – 16.00: Opsamling på input fra deltagerne og afrunding.

Tilmelding

Konferencen er gratis og tilmelding skal ske senest d. 01.02.2019.

Skulle du efter din tilmelding blive forhindret i at deltage, beder vi dig om at give besked hurtigst muligt på billet@contact.dk

Gratis

Gratis