konference om gymnasiale tilbud for ASF-elever

20 sep 2019 kl. 10:00 - 16:00

Midtfyns Gymnasium, Holmehøjvej 4, 5750 Ringe

Den årlige konference om undervisning for STX og HF elever afholdes i år på Midtfyns Gymnasium og arrangeres i et samarbejde mellem HF og VUC Nordsjælland og Gentofte Studenterkursus. 

Vores tanke med konferencen i år har været at lave et program, som er umiddelbart anvendeligt for underviserne på tilbuddet, så vi håber at se rigtig mange af jer i september!

Mange hilsner 

Benedicte Nina Guts                     Rikke Slivsgaard                           Lise Houkjær

Projektleder HF-IN                         Vicerektor                                    Rektor

HF og VUC Nordsjælland                 Gentofte Studenterkursus            Gentofte Studenterkursus