Kunstsalon VISION // Billedkunstner Alexander Tillegreen i samtale med Vanessa Joan Müller

Kongens Nytorv 1, 1050 København
23 jun 2021 kl. 15:00 - 16:00
Super arrangør
Billetter DKK 10,00
Billetter DKK 10,00

(English below)

Bikubenfonden inviterer i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg til interviewsalon med billed- og lydkunstner Alexander Tillegreen i samtale med den tyske kunsthistoriker og kurator Vanessa Joan Müller.

Lyd er omdrejningspunktet både konceptuelt og formalistisk i Alexander Tillegreens kunstneriske arbejde. Med lyden som referenceramme arbejder han undersøgende på tværs af medier og udtryksformer, såsom skulptur, grafik, maleri, installation og performances.

En gennemgående del af Tillegreens arbejde er udforskningen af forskellige betydningslag og forbindelser mellem det visuelle, det skulpturelle og det lydlige, som fx. værket ‘Phantom Streams’ (2020-), der tager udgangspunkt i fantom-ord; ordlyde, som lytteren selv gestalter illusorisk gennem oplevelsen af værket. Afhængigt af publikums fysiske placering og bevægelse i rummet ændrer lytteoplevelsen sig markant. Lytterens egne sproglige referencer og underbevidsthed skaber yderligere grundlag for, at ordstrømmene fra højttalere i rummet sanses og opfattes vidt forskelligt.

Livesamtalen mellem Alexander Tillegreen og Vanessa Joan Müller foregår på engelsk og finder sted på Kunsthal Charlottenborg.

Om Alexander Tillegreen
Alexander er uddannet fra Städelschule i Frankfurt Tyskland og Cooper Union School of Art, New York, USA. Sideløbende har han læst kunsthistorie og sound studies ved Københavns Universitet.

Hans værker er blevet udstillet og opført på festivaler og på både solo- og gruppeudstillinger internationalt herunder: Basis, Frankfurt, Museum für Moderne Kunst Frankfurt, CTM Transmediale Festival Berlin, fffriedrich Frankfurt, Kunstverein Wiesen, Agnes Maybach Köln, Kunsthalle Darmstadt, Roskilde Festival, STRØM Festival, CPH DOX, Eufonia Festival Berlin, Galerie Jean Claude Maier, Galleri Tom Christoffersen, Fotografisk Center, Code Art Fair og Statens Museum for Kunst.

Læs mere her: www.alexandertillegreen.com

Om Vanessa Joan Müller
Dr. Vanessa Joan Müller er en tysk kunsthistoriker, forfatter og kurator og er tidligere leder af dramaturgi-afdelingen i Kunsthalle Wien. Tidl. kurator på Frankfurter Kunstverein, videnskabelig direktør for Den Europæiske Kunsthalle, Köln og fra 2006-2011 direktør for Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf. Hun har kurateret utallige udstillinger blandt andet den Albanske Pavillon ved den 55. Venedig Biennale.

Om Interviewsalonen
I interviewsalonen zoomer Bikubenfonden ind på en enkelt eller to kunstneres praksis med fokus på kunstnerens lovende og nyskabende tilgang til kunsten. Kunstneren er udstillings- eller forestillingsaktuel og har markeret sig banebrydende og nyskabende over kort tid. Interviewsalonen er et ’nærstudie’ og undersøgelse af kunstnerens særlige praksis og potentiale, et værk- og personnært interview. Kunstneren(e) vælger selv sin interviewpartner i dette samtaleformat.

Kunstsalon VISION er Bikubenfondens samtaleformat på kunstområdet.

Der optages video fra salonen til brug i Bikubenfondens portrætserie, Artistic Practice. Find ud af mere om Artistic Practice her: https://vimeo.com/user10034749...

__________________________

ENGLISH

In collaboration with Kunsthal Charlottenborg, the Bikuben Foundation invites you to join this interview salon with visual and sound artist Alexander Tillegreen in conversation with German art historian and curator Vanessa Joan Müller.

Both conceptually and formally, sound is the focal point in Alexander Tillegreen’s artistic work. With sound as the frame of reference, he is working in an investigative way that spans across different mediums and different forms of expression, like sculpture, graphic arts, painting, installation and performance art.

A recurring part of Alexander Tillegreen’s work is the exploration of various layers of meaning and interconnections among the visual, the sculptural and the sonic, such as his piece ‘Phantom Streams’ (2020-) which is based on phantom words: wording that the listener him/herself gestalts in an illusory way through the experience of the artwork.

Depending on the visiting public’s individual physical placement and movement inside the room, the listening experience changes markedly. The listener's own linguistic references and subconscious mind generate further bases for the word streams issuing from speakers placed in the room to be sensed and perceived in very different ways.

The live conversation between Alexander Tillegreen and Vanessa Joan Müller is held in English and takes place at Kunsthal Charlottenborg.

About Alexander Tillegreen
Alexander Tillegreen is educated from the Städelschule in Frankfurt, Germany and at The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, in New York City. Concurrently with this training, he has been studying art history and sound studies at the University of Copenhagen.

His works have been exhibited and have been performed at festivals and at solo exhibitions as well as at group exhibitions, internationally, including: Basis, Frankfurt, Museum für Moderne Kunst Frankfurt, CTM Transmediale Festival Berlin, fffriedrich Frankfurt, Kunstverein Wiesen, Agnes Maybach Köln, Kunsthalle Darmstadt, Roskilde Festival, STRØM Festival, CPH DOX, Eufonia Festival Berlin, Galerie Jean Claude Maier, Galleri Tom Christoffersen, Fotografisk Center, Code Art Fair and Statens Museum for Kunst.

Read more here: www.alexandertillegreen.com

About Vanessa Joan Müller
Vanessa Joan Müller is an art historian, curator and writer based in Vienna. From 2000 to 2006, she was curator at the Frankfurter Kunstverein in Frankfurt am Main, and from 2006 to 2007, she was Head of Research at the European Kunsthalle in Cologne. From 2007 to 2011, she was director of the Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf. She has curated numerous exhibitions in various institutions, amongst others, the Albanian Pavilion at the 55th Venice Biennale.

About the Interview Salon
In the interview salon, Bikubenfonden zooms in on a single or two artists' practice with a focus on the artist's promising and innovative approach to art. The artist is current with an exhibition or performance and has marked him/herself as a pioneer and innovator in a short span of time. The interview salon is a 'close study' of the artist's special practice and potential, a work- and person-centered interview. The artist (s) choose their interview partner in this conversation format.

Kunstsalon VISION is the Bikuben Foundation's conversation format in the field of art.

Video is recorded from the salon for use in the Bikuben Foundation's portrait series, Artistic Practice. Find out more about Artistic Practice here: https://vimeo.com/user100347497

Deltagere

Scenekunst- og visionssaloner er Bikubenfondens debatformater på kunstområdet. Vi ønsker at sætte scene til salonerne for at styrke samtalen om kunsten. Læs mere om salonformaterne her: www.bikubenfonden.dk
Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke