Spring til hovedindhold
Event afsluttet - Gik du glip af denne event? Se disse spændende events i stedet! Er du her for detaljer om det tidligere event, bare scroll ned.

Genbesøg events

Indlæser.....

 
 

Indlæser.....

 
 

Populære events

Indlæser.....

 
 

Nærliggende events

Kunstsalon VISION // Billedkunstner Jens Settergren i samtale med Marianna Vecellio (IT)

Afholdt event

Kunstsalon VISION // Billedkunstner Jens Settergren i samtale med Marianna Vecellio (IT)

Fra DKK 10,00

Sted

Dato

11 mar 2022 kl. 16:00 - 17:00
Billetto Peace of Mind
Du kan trygt booke hos os: Billetto garanterer refundering via tilbagebetaling for aflyste events. Læs mere
Accepterede betalingsmetoder:

Beskrivelse

Kunsthal Charlottenborg og Bikubenfonden inviterer til Kunstsalon VISION fredag den 11. marts kl. 16-17 i biografen på Kunsthal Charlottenborg. Her mødes billedkunstner Jens Settergren med Marianna Vecellio, kurator på Castello di Rivoli i Torino, til en samtale om Settergrens kunstneriske praksis.

Hvordan er de objekter og billeder, vi omgives af, med til at fremkalde og formgive særlige forestillinger om verden? Hvad sker der med grundsubstansen af det at være menneske i en accelererende teknologisk verden, hvor forholdet mellem teknologi og menneske undersøges til det ekstreme? Og hvordan udtrykker mennesket frygt, begær og drømme, når vi udvikler nye teknologier og maskiner?

Disse spørgsmål søger Jens Settergren svar på via sin kunst, hvor han bruger materialer, som spænder vidt fra glasmosaikker til computeranimationer. Han søger at forstå samt ønsker at afbillede menneskets evne til og behov for at konstruere komplekse verdensbilleder.

Settergren har allerede netværk i det internationale kunstmiljø, og han er en kunstnerisk praksis, som vi forventer at se meget mere til.

Jens Settergren er udpeget til Bikubenfondens Artistic Practice program for særligt lovende kunstneriske praksisser. Som en del af programmet arrangerer Bikubenfonden en interviewsalon, der har til formål at undersøge den udvalgte kunstners særlige tilgang til kunsten og det potentiale, der ligger heri. Kunstneren vælger selv sin interviewpartner i forbindelse med salonerne.

OM JENS SETTERGREN
Jens Settergren (f. 1989) dimitterede fra Det Jyske Kunstakademi i 2016. Kollektive billeddannelser, science fiction og samtidens mytologier er omdrejningspunkter i billedkunstner Jens Settergrens kunstpraksis. Han benytter sig ofte af ’readymades' (brugsgenstande), såsom eksisterende 3D-figurer fra online arkiver, masseproducerede objekter og reklamebilleder, som han i skulpturer, installationer og videoværker forarbejder og sætter ind i nye sammenhænge. Herigennem afsøger han dybereliggende betydninger indkodet i billeder, objekter og sprog.

I store totalinstallationer behandler han temaer som natur, eskapisme og teknologi. Han er særligt optaget af de radikale forestillinger og billeddannelser, som den accelererende teknologi i det vestlige samfund afstedkommer.

Læs mere om Settergrens praksis her: http://www.jenssettergren.com/

OM MARIANNA VECELLIO
Marianna Vecellio er kurator og kunsthistoriker, uddannet i kunsthistorie med fokus på moderne kunst og samtidskunst ved La Spienza Universitetet i Rom. Hun blev ansat på Castello di Rivoli i Torino i 2007, og har siden 2012 været kurator på museet. Vecellio skaber udstillinger og publikationer for Castello di Rivoli, hvor hun lægger særlig vægt på undersøgelser af subjektivitet i det digitale samfund – herunder fokus på økologi, det posthumane, udforskning af nye former for sameksistens og transformation af det levende.

__________________


UK

Kunstsalon VISION // Visual artist Jens Settergren in conversation with curator Marianna Vecellio (IT)

Kunsthal Charlottenborg and Bikubenfonden hereby invite you to Kunstsalon VISION, which is slated to be held on Friday, March 11, from 4:00-5:00 PM, in the screening room at Kunsthal Charlottenborg. Here, visual artist Jens Settergren will be meeting with Marianna Vecellio, curator at Castello di Rivoli in Turin, to engage in conversation about Settergren’s artistic practice.

How do the objects and images that we are surrounded by play a part in evoking and shaping particular distinctive ideas about the world? What is it that happens with the fundamental substance of being human, in an accelerating technological world, where the relationship between technology and mankind is being investigated to its utmost implications? And how is the human being expressing fear, desire and dreams while we are busy developing new technologies and machines?

These are questions that Jens Settergren seeks to answer via his art, where he is making use of materials that span the gamut from glass mosaics to computer animations. He is attempting to understand and also wants to render visible the human being’s capacity to – and need for – designing and constructing complex worldviews.

Settergren has already built up a network on the international art scene, and he is an artist that we expect to see much more of.

Jens Settergren has been singled out for Bikubenfonden’s Artistic Practice program for particularly promising artistic practices. As one aspect of this program, Bikubenfonden arranges an ‘interview salon’, which has the objective of examining the selected artist’s singular approach to art and the potential seated within this. In connection with the interview salons, it is the artist him/herself who chooses his/her interview partner.

ABOUT JENS SETTERGREN
Jens Settergren (born in 1989) graduated from the Jutland Academy of Fine Arts in 2016. Collective pictorial formations, science fiction and contemporary mythologies are focal points in visual artist Jens Settergren's art practice. He frequently makes use of 'ready-mades' (article of everyday use), such as existing 3D figures from online archives, mass-produced objects and advertising stills, which he reworks and processes – in his sculptures, installations and video works – and manages to set into new situational contexts. By working in this way, Settergren explores underlying meanings encoded in pictures, objects, and languages.

In large-scale total installations, he treats of themes like nature, escapism and technology. He is especially preoccupied with the radical notions and pictorial formations that the accelerating technology in our Western society gives rise to.

You can read more about Settergren’s practice here: http://www.jenssettergren.com/

ABOUT MARIANNA VECELLIO
Marianna Vecellio is a curator and art historian. She has been educated in art history, with a concentration on modern art and contemporary art, at La Sapienza University in Rome. She was employed at The Castle of Rivoli in Turin in 2007, and since 2012, she has been Curator of its museum, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Vecellio is creating exhibitions and publications for Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, where she places special emphasis on studies of subjectivity in the digital society – including a focus on ecology, the posthuman, an exploration of new forms of coexistence, and the transformation of the living.

Arrangør

Scenekunst- og visionssaloner er Bikubenfondens debatformater på kunstområdet. Vi ønsker at sætte scene til salonerne for at styrke samtalen om kunsten. Læs mere om salonformaterne her: www.bikubenfonden.dk

Lokation

Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .