Kursus i Skadestuekirurgi

12 maj 2018 kl. 12:00 - 13 maj 2018 kl. 17:00

Københavns Universitet Panum, Blegdamsvej 3B, 2200 København


Kurset kommer til at foregå lørdag og søndag fra kl. 12.00 til 15.00 begge dage, indeholder masser af hands-on og inkluderer let forplejning. Lokale kan findes på facebookeventet.

Med dette kursus gives et overblik over skadestuearbejdet og ortopædkirurgens rolle heri, således at kurset kan bruges som forberedelse til vikariater, klinikophold med mere.

Teorien kommer til at foregå illustrativt og med praktiske eksempler fra skadestuen (billeder, røntgen, CT, MR, UL). Der lægges vægt på den kliniske vurdering af patienten især i differentialdiagnostisk øjemed. Ideen er et praktisk, case-orienteret kursus, hvor kursisten vil opnå færdigheder indenfor diagnosticering af type-frakturer, ledundersøgelse, behandling af blødninger samt blive undervist i generelle komplikationer i skadestuen.

Kurset er forbeholdt medicinstuderende på kandidatdelen og 6. semester på bacheloren. Hvis ikke alle pladser bliver afsat, vil vi åbne op for, at studerende på lavere semestre kan deltage. Ved spørgsmål, kontakt da SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab via vores facebookside.

Vi glæder os til at se jer! / SAKS

Billet

Salg lukket