Landdistriktskonference for hele Stevns

28 jun 2018 kl. 16:00 - 21:00

Holtug Forsamlingshus, Holtug Linievej 19, 4660 Store Heddinge


Torsdag den 28. juni holder Udvikling Stevns Landdistriktskonference for hele Stevns fra kl. 16.00-21.00 i Holtug Forsamlingshus. Det er her, du har mulighed for at komme med input og ideer til udvikling af Stevns og møde andre ildsjæle, som brænder for det samme som dig.

Omdrejningspunktet for konferencen er både den generelle udvikling og muligheder for erhvervsudvikling i landsbyer og landdistrikter på Stevns samt den kommende landdistriktspolitik for Stevns.

Politikken skal bruges til at understøtte arbejdet på tværs af de mange lokale foreninger og andre aktører, som er involveret i at udvikle Stevns, så vi kan blive bedre til at understøtte hinanden og trække i samme retning til fælles gavn for Stevns!

Konferencen er delt op således, at første halvdel indeholder inspirerende oplæg om udvikling i landsbyer og landdistrikter. Den anden halvdel af konferencen består af workshops om indholdet i en landdistriktspolitik for Stevns.

Emnerne for workshoppen vil være: attraktive levevilkår, turisme, erhverv og arbejdspladser, markedsføring og branding samt samarbejde med Stevns Kommune.

Oplægsholdere

To af oplægsholderne har vi nu fået på plads. Den ene er Carsten Blomberg, Leder af DGI Lokaludvikling, som har erfaringer med at skabe det gode samarbejde mellem de lokale foreninger og kommune. Han vil bl.a. fortælle om de mange erfaringer DGI Lokaludvikling har gjort sig gennem årene på det lokale samarbejde, rolle- og arbejdsfordeling.

Den anden er Esben Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden. Han vil fortælle om hvordan du skaber den gode lokale udvikling. Lokale og Anlægsfonden har bl.a. mange års erfaringer med rådgivning om byggeprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet.

Program for dagen ser således ud:

16:00 Velkomst v/Jens Kierkegaard, formand Udvikling Stevns og Thomas Christensen, koordinator Udvikling Stevns

16:15 Lokalt samarbejde, roller og arbejdsfordeling v/Carsten Blomberg, DGI Lokaludvikling

17:00 Erhvervsudvikling i landdistrikter v/mangler bekræftelse fra oplægsholder

18:05 Mad

18:45 Workshop

20:00 Pause

20:15 Sådan skaber I lokal udvikling v/Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

21:00 Slut

Tilmeld dig her!

Har du ikke fået tilmeldt dig konferencen endnu, kan du stadig nå det. Det er gratis at deltage, og du kan bestille din billet via billetto.dk senest den 26. juni 2018 eller du kan tilmelde dig via mail til kim@stevnserhvervsraad.dk

Landdistriktskonference for hele Stevns 28. juni

Gratis