LEADERSHIP BY WIFI

02 jun 2015 kl. 14:00 - 16:00

Laplandsgade 4, 2300 København S

Kom og lær din egen personlige WIFI-kode at kende.


Vidste du at, hver enkelt af os sender mere WIFI ud end de netværk vi logger vores computere på?

Kom og bliv klogere på, hvordan du får dit Team til at arbejde endnu mere effektivt mod jeres mål – sammen!

På disse to timer bliver du ført ind i, hvad, hvordan og hvorfor det er vigtigt at være bevidst om de signaler du som Leder sender ud. Kom og lær, hvorfor det er vigtigt at have klare VÆRDIGRUNDLAG, både i hele virksomheden, men også på afdelingsniveau. Hvilket udbytte får virksomheden og du som Leder af at alle medarbejdere kan forklare HVORFOR virksomheden er i sit marked, og hvilken forstærket KULTUR, der opstår i virksomheden når alle er bevidste om jeres HVORFOR. Det er i arbejdsMILJØET i virksomheden at al forandring og forbedringer opstår.

95% af vores hverdags handlinger bliver styret af vores Underbevidsthed.

Dagligt programmeres vores Underbevidsthed af nye oplevelser og overbevisninger. Det er i vores hverdag, at vi med vore bevidste handlinger registrerer og udfører nye adfærd, der efterfølgende lagres i datalageret i vores underbevidsthed.

Vores Underbevidsthed er det sted, hvor vore KerneVærdier lagrer sig i forhold til vores adfærd og handlinger.

Som Leder er det vigtigt at være bevidst om dine egne KerneVærdier. – når du ser dig selv ser andre dig som dig.

Få indsigten i og værktøjer til at udøve Værdibaseret Ledelse i form og i et format, hvor du som Leder udsender din egen klare Værdibaseret WIFI.
WIFI Leadership, hvor alle ser, hvad du står for som Leder og udsender klare signaler, om Værdier, Hvorfor, Kultur og arbejdsMiljø.


Pris: 1250 + moms – tilmeld 3 og betal for 2.

Om Kim Borch
Business Coach og Foredragsholder:

Igennem mine knapt 20 år som selvstændig har jeg dagligt arbejdet med beslutninger, der vedrører mig selv, medarbejdere, kunder, leverandører, bestyrelse, medier, familien, i dag og i morgen……..

Jeg har dyb indsigt i de personlige overvejelser, der begås samt metodikkerne i de strategiske og operationelle beslutninger, der dagligt træffes som ansvarlig leder.

Mine mange års erfaringer har givet mig en indsigt og forståelse for de udfordringer og forhindringer vi som ledere møder i vores hverdag.

Via mine afprøvede værktøjer hjælper jeg dig som leder til at opnå dine personlige mål - såvel som vi i fællesskab kan få hele temaet rundt om dig til at være et team og løfte i samlet flok.

Mange uopfyldte forventninger tager udgangspunkt i vores egen ærlighed overfor os selv – har vi reelt forventningsafstemt med os selv overfor os selv?

Dine værdier og mål kender du bedst selv – jeg arbejder proces orienteret, hvor jeg via dialog med dig kommer frem til dine forhindringer, din motivation til at opnå målet, hvorfor og hvordan dit gamle adfærdsmønster ændres samt implementeringen af nye handlemåder - alt sammen for at du opnår dine mål hurtigst, mest effektivt, men væsentligst med en ny adfærd du kan tage med som reference til fremtidige målopfyldelser.

I mit arbejde er jeg autentisk og meget ærlig – jeg siger, hvad jeg ser, samt ikke mindst, hvordan du som leder kan arbejde med dig selv for at opnå dine mål. Du får klare og definerede værktøjer med fra mig – du skal selv implementere dem i din hverdag – jeg vil være der som din supporterende coach, men processen er din.

Hvis ikke du selv er forandringsparat opnår du ikke forandring og derved heller ikke dine mål.

Husk at en snegl kommer hurtigere i mål end et hamster i sit hjul……..

Billet

Salg lukket