Ledelse af rituelle overgange (ledertræning) - Leadership training

12 okt 2019 kl. 10:00 - 15 okt 2019 kl. 09:30

Lejrhytten Harebo, Langebjergvej 5, 3330 Gørløse

Ledertræning i Rituelle overgange er et fire dages intensivt, hands-on kursus, for mænd og kvinder. Formålet er en grundig indføring i de centrale principper og byggesten i skabelsen af rituelle overgange. På kurset får deltagerne erfaringen med og forståelsen for, hvordan man kan bruge rituelle overgange til at blive en bedre mentor, coach, leder eller forælder for enhver der går gennem en udviklingsfase i deres liv. 

Leadership training in Ritual Transitions is a four day intensive, hands-on course for men and women. The purpose is a thorough introduction to the core principles and building blocks of the creation of ritual transitions. During the course, participants gain experience and understanding of how to use ritual transitions to become a better mentor, coach, leader, or parent for anyone going through a developmental stage in their lives. Price includes food and lodging.