Lederskab & Zen

16 jan 2020 kl. 14:00 - 17:00

Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

Lederskab & Zen

Værens- & handlekraft i dit personlige & faglige lederskab

”Den eneste ro du finder på bjergets top, er den du selv har bragt med derop”.                                                                                                                     
Indhold:
"Lederskab & Zen", er tre intensive workshops af 3 timer per gang, hvor Zen meditation & filosofi, byder dig på nye vinkler til såvel dit personlige som faglige lederskab.

Zen meditation & filosofi, udfordrer vores vanetænkning og handlevaner og opleves af mange som en vej til dybere selvindsigt med større klarhed over sine sande værdier, potentialer og højere formål med sit lederskab - og liv i det hele taget.

De enkelte workshops byder på forskellige meditationer, oplæg, dialog og refleksion over dit personlige og faglige lederskab.

Du kan deltage i en enkelt workshop eller med fordel i dem alle som et samlet forløb, hvor du imellem mødegangene arbejder med meditationsøvelser hjemme.

Det er den kontinuerlige træning i en kombination af gentagelser og ny inspiration, der sikrer et vedvarende udbytte over tid.

Du introduceres til hvordan Zen meditation & filosofi udvikler bl.a.:

  • Selvberoelse, selvaccept og selvindsigt.
  • Værens- og handlekraft, og evnen til at stå vågent og roligt under forandringer og håndtere uvished og dilemmaer med en rationel respons.
  • Evnen til empatisk og autentisk klarhed i mødet med andre mennesker.
  • Evnen til at kommunikere med sandhed, venlighed og nødvendighed.
  • Indre helhed og balance, som et ”indre ståsted” du kan lede og leve ud fra.

Målgruppe:
Ledere, chefer, mellemledere og andre med interesse for ledelse af sig selv og andre. Deltagere kan også være andre der arbejder konsulativt med ledelse, f.eks. konsulenter, lærere, coaches, undervisere og HR specialister et

Tider og steder:

Onsdagene den 15. januar, 19. februar og 11. marts 2020.
Alle dage kl. 14:00-17:00 på Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry.

Pris:
Din pris udgør kr. 800,- per workshop eller kr. 2.200,- for alle tre.
Du er velkommen til at invitere deltagere fra dit netværk med til sammen pris.
(Normalpris. 1395,- per workshop eller kr. 3.695,- for alle tre).
+ moms for momspligtige.

Tilmelding & betaling:
Har du brug for at få tilsendt faktura i stedet for at købe billet via linket, send mail til kontakt@heinrichjohansen.dk

Kontakt for spørgsmål:
Heinrich Birk Johansen på hj@heinrichjohansen.dk

Underviser Heinrich Birk Johansen har 25 års personlig og professionel erfaring med meditation i lederskabet og har undervist mere end 2000 ledere og ansatte på mere end 150 danske arbejdspladser igennem de seneste 15 år.

OBS

Mød venligst op senest kl. 13:50 så du kan nå at lande inden vi starter kl.14:00.
Der vil være en ganske kort pause på 10 minutter i stilhed midtvejs i programmet.
(I tilfælde af afbud og udeblivelse refunderes købet ikke og kan ej heller ændres til andet arrangement).