Lederskab & Zen. Værens- & handlekraft i dit indre personlige & faglige lederskab.

08 nov 2018 kl. 14:00 - 17:00

Ved Slotshaven 3, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte

"Den eneste ro du finder på toppen af bjerget, er den du selv har bragt med".

En 3 timers intensiv workshop hvor Zen meditation & filosofi, tilbyder dig nye vinkler til såvel dit indre personlige livslederskab og dit faglige lederskab.

Zen meditation & filosofi, udfordrer vores vanetænkning og handlevaner og opleves af mange som en vej til dybere selvindsigt med større klarhed over sine sande værdier og højere formål med sit lederskab - og liv i det hele taget.

Workshoppen byder på forskellige meditationer, oplæg, dialog og refleksion, hvor du introduceres til hvordan Zen meditation & filosofi udvikler bl.a. din:

  • Selvberoelse, selvaccept og selvindsigt.
  • Værens- og handlekraft, og evnen til at stå vågent og roligt under forandringer og håndtere uvished og dilemmaer med en rationel respons.
  • Evne til empatisk og autentisk klarhed i mødet med andre mennesker.
  • Evne til at kommunikere med sandhed, venlighed og nødvendighed.
  • Oplevelse af indre helhed og balance, som et ”indre ståsted” du kan lede og leve ud fra.

Kontakt for spørgsmål:

Underviser Heinrich Birk Johansen på hj@heinrichjohansen.dk

Underviser Heinrich Birk Johansen har 25 års  personlig og professionel erfaring indenfor meditation og udvikling af det indre lederskab.

Billet inklusiv moms (for momspligtige)

Salg lukket

Billet ekslusiv moms (for momsfrie)

Salg lukket