Livestream: Einsteins relativitetsteori

04 feb 2020 kl. 19:00 - 21:00

Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København

Offentligt foredrag i naturvidenskab, livestreamet direkte fra Aarhus Universitet.

Forelæser: professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 

Einstein publicerede den 30. juni 1905 sin ’specielle relativitetsteori’ og præsenterede dermed en teori der siden er blevet undersøgt i stor detalje – såvel teoretisk som gennem eksperimenter. På trods af mange fysikeres omhu med at teste teorien, er det endnu ikke lykkedes at finde fejl eller mangler i den.

I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af den specielle relativitetsteoris mest overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, men afhænger af bevægelsen af den person der beskriver de fysiske størrelser. Du får også forklaret Einsteins berømte ligning, E = mc2.

Du vil også få præsenteret en række af teoriens tilsyneladende paradokser – som fx det såkaldte tvillingeparadoks og stangspringerparadokset – sammen med deres løsninger. Tvillingeparadokset betyder fx at den danske astronaut Andreas Mogensen nu har forlænget sit liv med et kvart millisekund. Sådanne ”paradokser” er dermed eksempler på udfordringer til teorien der har vist sig at have den modsatte effekt som en klar understøtning af den.

Du vil blive introduceret til hvordan det såkaldte ækvivalensprincip kan føre os til indsigt i Einsteins ’generelle relativitetsteori’ der viser os at lysets bane gennem rummet er krum og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Ulrik Uggerhøj er professor i relativistisk eksperimentalfysik og institutleder på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

Hans forskningsmæssige hovedinteresse er partiklers vekselvirkninger med stærke elektriske og magnetiske felter som fx er relevante i forbindelse med neutronstjerner og sorte huller eller konstruktionen af næste generations acceleratorer. Acceleratorer er maskiner som kan frembringe stråler af ladede partikler –elektroner eller ioner – med høje hastigheder. Ud over anvendelse i atom-, kerne- og partikelfysikken benyttes acceleratorer i vid udstrækning i teknologien, medicinen og den anvendte forskning.
Ulrik har bidraget med forskning med brug af acceleratorer i kræftbehandling med protoner og han har ydet bidrag til klimaforskningen.

Ulrik har publiceret over 100 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og har bidraget med knapt 80 populærvidenskabelige indlæg i aviser, blade, tv og radio.
Han har skrevet to populærvidenskabelige bøger om relativitetsteori: bogen 'Tid - Den relative virkelighed' og bogen  'Tid' (som er en del af serien 'Tænkepauser'). Og i 2016 udkom en lærebog på dansk om relativitetsteori – rettet mod både gymnasie- og universitetsstuderende: 'Speciel Relativitetsteori'.

Ulrik Uggerhøj er uddannet som fysiker fra Aarhus Universitet i 1994 og fik sin ph.d. i 1997 efter tre års forskning på det fælleseuropæiske forskningscenter, CERN, det europæiske laboratorium for kerne- og partikelfysik ved Genève i Schweiz.
Ulrik blev derefter ansat som acceleratorfysiker på CERN i yderligere to år, kom i 2000 tilbage til Aarhus Universitet, men har bedrevet hovedparten af sin forskning på CERN lige siden. Han har desuden haft forskningsophold på Berkeley og Stanfords Linear Accelerator Center (SLAC) i USA.
I dag er Ulrik talsmand for internationale eksperiment-kollaborationer på både CERN og SLAC.